การกลับมาของ OpenGL เพื่อมาต่อกรกับ DirectX

ท้าวความถึง OpenGL OpenGL มองในด้านโปรแกรมมิ่งจะเป็นคำสั่งชุดหรือ APIs (Application Program Interface) สำหรับให้ผู้พัฒนาโปรแกรมด้าน 3D สามารถเรียกใช้ความสามารถจากฮาร์ดแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ OpenGL เป็น Cross-Platform สามารถจะใช้ได้บนวินโดส์ ลีนุกซ์ บนแมค สำหรับโปรแกรมด้าน 3D พอจะแบ่งได้คร่าวๆ…

Continue Reading →