โปรแกรมรายชื่อต่อไปนี้เป็นโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในแวดวงงานด้านสำรวจ ผมได้จัดหมวดหมู่ลิ๊งค์ของบทความตามแต่ะละโปรแกรม โปรแกรมเหล่านี้ที่ผมแจกให้ใช้ฟรี (ฟรีแวร์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจตัวไหนก็ได้ตามลิ๊งค์ด้านล่าง แถมโปรแกรมเครื่องคิดเลขบน Casio fx-5800P และเครื่องคิดเลข Casion fx-9860G II SD

  1. Surveyor Pocket Tools
  2. Traverse Pro
  3. XSection Plot
  4. Geoid Height Pro
  5. Spot Fire
  6. โปรแกรมงานสำรวจสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-5800P
  7. โปรแกรมงานสำรวจสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD