โปรแกรมเขียนเลขน้ำ

  • จุดมุ่งหมายของโปรแกรมเพื่อช่วยในการเขียนตัวเลขค่าะดับเน้นงานทางด้าน Bathymetric Survey หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า งานสำรวจหยั่งน้ำ โดยที่จะอ่านไฟล์จุดข้อมูลที่อยู่บนพื้นท้องน้ำเช่นทะเล แม่น้ำ แล่วส่งเข้าโปรแกรม Autocad โดยตรงอย่างรวดเร็ว สามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ เช่นมาตราส่วน ตัวเอียง ตัวหมุน
  • โปรแกรมพัฒนามาหลายสิบปีแล้ว และได้รื้อและพัฒนาขึ้นมาใหม่จนเป็นรุ่น 2.10 ในปัจจุบัน

บทความและลิ๊งค์

  1. การเขียนตัวเลขค่าระดับเข้า Autocad ด้วยโปรแกรม Spot Fire (ฟรี) โปรแกรมรุ่นเก่า บทความแสดงวิธีการใช้งาน
  2. The Return of Spot Fire ก้าวกลับมาอีกครั้งของ Spot Fire รุ่น 2.10 (ล่าสุด) โปรแกรมที่พัฒนาปรับปรุงเป็น 2.10 ในปัจจุบัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *