แนะนำโปรแกรมคำนวณวงรอบ Traverse Pro สำหรับช่างสำรวจ/โยธา (ฟรี)

Traverse Pro โปรแกรม Traverse Pro เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณวงรอบ (Traverse) ซึ่งการรังวัดวงรอบและคำนวณวงรอบ ช่างสำรวจและโยธาคงทราบกันดีเพราะเป็นงานพื้นฐานอยู่ในหลักสูตรงานสำรวจอยู่แล้ว Traverse Pro เป็นโปรแกรมที่ผมพัฒนาเอาไว้ใช้งานส่วนตัวเป็นเวลาหลายปีแล้ว แจกให้พี่ๆน้องๆไปใช้งานโดยไม่ได้คิดสตางค์ Traverse Pro เป็นโปรแกรมแรกที่ผมพัฒนาด้วย Delphi จากนั้นก็ชอบ Delphi มาตลอด…

Continue Reading →