บทความนี้มีหลายตอนเขียนขึ้นเพื่อการใช้งานโปรแกรมงานสำรวจที่ผมพัฒนาใช้งานบนเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD โดยใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม Software Development Kit (SDK) ของ Casio ใช้ภาษาซีเป็นหลักในการพัฒนา จุดประสงค์ของผมเพื่อขยายขีดความสามารถโปรแกรมบนเครื่องคิดเลขให้สามารถคิดงานที่ยาก ซับซ้อนได้ บางครั้งเกือบจะเทียบเท่าโปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สำหรับโปรแกรมทุกโปรแกรมนี้ผมแจกจ่ายให้ใช้งานได้ฟรีไม่คิดมูลค่าใดๆ

  1. โปรแกรมแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Calc) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  2. โปรแกรมคำนวณหาค่าพิกัดจุดศูนย์กลางวงกลม (Circle Center Calc) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  3. โปรแกรมคำนวณระยะทางระหว่างค่าพิกัดภูมิศาสตร์โลก (Geodetic Dist Calc) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  4. โปรแกรมพื้นฐานงานสำรวจชุดที่ 1 (COGO SSE 1)สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  5. โปรแกรมคำนวณวิธีการสำรวจแบบเล็งสกัดย้อน (Resection) ด้วยวิธีการคำนวณสมัยใหม่ สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  6. โปรแกรมคำนวณโค้งดิ่ง (Vertical Curve) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  7. โปรแกรมคำนวณโค้งราบ (Horizontal Curve) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  8. โปรแกรมคำนวณสเกลแฟคเตอร์ (Scale Factor) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II
  9. Update: โปรแกรมแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ Geographic Calculator (GeoCalc) บนเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
  10. โปรแกรมคำนวณหาจุดตัด (Intersection) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD