โครงการ RTK-GPS ด้วย RTKLIB ที่ราคาถูกโคตรๆ (Low-cost RTK GPS)

RTK (Real Time Kinematic) RTK เป็นเทคนิคการรังวัดแบบหนึ่งของงาน GPS ซึ่งให้ความละเอียดสูงได้ละเอียดถึง 2-3 ซม. (ประมาณ 1 นิ้ว) ระบบนี้ต้องการ GPS อยู่สองชุดคือ Reference และ Rover เครื่อง…

Continue Reading →

การสืบค้น (Query) ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Spatialite (ตอนที่ 1)

ตอนที่แล้วผมเสนอเรื่องการแปลงไฟล์ CSV เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือเรียกกันว่า Spatial converter ฟีเจอร์ตัวนี้สามารถทำได้ง่ายๆในโปรแกรมด้าน GIS เช่น MapWindow (ข้อสำคัญคือในข้อมูล CSV นั้นต้องมีคอลัมน์ X, Y เก็บค่าพิกัดด้วย) แต่ใน spatialite ใช้คำสั่ง query…

Continue Reading →