โครงการ RTK-GPS ด้วย RTKLIB ที่ราคาถูกโคตรๆ (Low-cost RTK GPS)

RTK (Real Time Kinematic) RTK เป็นเทคนิคการรังวัดแบบหนึ่งของงาน GPS ซึ่งให้ความละเอียดสูงได้ละเอียดถึง 2-3 ซม. (ประมาณ 1 นิ้ว) ระบบนี้ต้องการ GPS อยู่สองชุดคือ Reference และ Rover เครื่อง…

Continue Reading →