สร้างค่าพิกัดเสาเข็มกลุ่มแบบอัตโนมัติ (Pile Array Generator) ด้วยแอพ SurveyStar Calculator

ในงานก่อสร้างเสาเข็มกลุ่มจำพวก ฐานรากของสิ่งก่อสร้างเช่น อาคาร สะพานยกระดับ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น รูปแบบที่พบส่วนมากจะมีระยะห่างระหว่างเสาเข็ม (spacing) มีระยะที่คงที่และรูปแบบมีความสมมาตร (symmetry) โดยรูปแบบจะแตกต่างไปตามจำนวนเสาเข็มที่มาประกอบกันเป็นฐานราก

รูปแบบเสาเข็มกลุ่ม

รูปแบบเสาเข็มกลุ่มจำนวนเสาเข็ม 2 ต้น 3 ต้นและ 4 ต้น
รูปแบบเสาเข็มกลุ่มจำนวนเสาเข็ม 5 ต้น 6 ต้นและ 7 ต้น
รูปแบบเสาเข็มกลุ่มจำนวนเสาเข็ม 8 ต้น 9 ต้นและ 10 ต้น
This image has an empty alt attribute; its file name is pile_group_1112-1024x351.png
รูปแบบเสาเข็มกลุ่มจำนวนเสาเข็ม 11 ต้นและ 12 ต้น
รูปแบบเสาเข็มกลุ่มจำนวนเสาเข็ม 13 ต้นและ 14 ต้น

การวาดตำแหน่งเสาเข็มในโปรแกรมจำพวกแคดต่างๆก็ไม่ได้ยากอะไร สำหรับการสร้างค่าพิกัดเสาเข็มกลุ่มแบบไว ขอแนะนำโมดูล Pile Array Generator ที่อยู่ในแอพ SurveyStar Calculator สิ่งที่ป้อนเข้าโปรแกรมก็คือตำแหน่งค่าพิกัดศูนย์กลางของฐานราก มุมอะซิมัทของการวางตัว เลือกรูปแบบเสาเข็มจากจำนวนเสาเข็ม ป้อนระยะห่างของเสาเข็ม และระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง จากนั้นทำการคำนวณ โปรแกรมจะแสดงรูปและผลลัพธ์ที่ค่าพิกัดมาให้

ทดสอบจากตัวอย่าง

วิธีการใช้งาน ผมได้ใส่ตัวอย่างไปในแอพ 4 ตัวอย่าง ผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้สามารถเลือกตัวอย่างมาคำนวณดูได้ โดยคลิกที่จุดสามจุดเรียงดิ่ง จากนั้นเลือกตัวอย่างที่ 4 (Example 4)

คำนวณ (Resolve)

เมื่อกดเลือกตัวอย่างที่ 4 แอพจะคอนเฟิร์มว่าต้องการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ จากนั้นจะแสดงข้อมูลตัวอย่างเสาเข็มกลุ่มจำนวน 13 ต้น เมื่อเลื่อนแท็บไปที่ “Resolve” จะเป็นหน้าสำหรับทำการคำนวณ คลิกไอคอนรูปประแจเพื่อคำนวณ จะได้ค่าพิกัดของเสาเข็มกลุ่มเรียงลงมาตั้งแต่เสาเข็มเบอร์ 1 จนถึงเบอร์ 13

วาดรูปตำแหน่งเสาเข็ม (Plot)

เมื่อต้องการดูรูปพล็อทก็สไลด์ไปที่แท็บ “Plot” จะเห็นตำแหน่งเสาเข็มกลุ่มจำนวน 13 ต้น เรียงกันอยู่ในลักษณะบิดออกไป 15 องศา ตามที่ป้อนมุมอะซิมัทในหน้า input

คลิปวิธีการใช้งานในยูทูป

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ลองมาดูคลิปใช้งานที่ผมทำไว้ในยูทูป

มีสตางค์ก็สามารถอุดหนุนแอพกันได้ในกูเกิ้ลเพลสโตร์ (Google play store) ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *