โปรแกรมคำนวณความสูงจีออยด์

  • จุดมุ่งหมายโปรแกรมเพื่อช่วยคำนวณความสูงจีออยด์ (Geoid Separation) เพื่อทอนความสูงของจุดบนพื้นโลกเมื่อเทียบกับความสูงทรงรี (Ellipsoidal Height) ลงมาเป็นความสูงเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (Orthometric Height)  ความสูงทรงรีใช้ในระบบ GPS หรือ GNSS ส่วนความสูงเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้กันทั่วๆไปเช่นงานก่อสร้างต่างๆ
  • โปรแกรมนี้เขียนขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่ายๆสะดวก สามารถอ่านไฟล์ CSV มาคำนวณได้ มีรูปภาพกราฟฟิคแสดงตำแหน่งพิกัดคร่าวๆที่ต้องการคำนวณ
Geoid Height Pro

บทความและลิ๊งค์

  1. แนะนำโปรแกรมคำนวณความสูงจีออยด์ (Geoid Height Pro) บน EGM96 และ EGM2008 (แจกให้ใช้ฟรี) สำหรับโปรแกรมบนวินโดส์
  2. Geoid Height Pro v1.05 สำหรับ Mac OS X สำหรับโปรแกรมบนเครื่องแมค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *