จุดมุ่งหมายของโปรแกรม

  • เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือขนาดเล็กๆ ไว้คำนวณจิปาถะของงานด้านสำรวจ ตั้งแต่งานด้านพื้นฐานจนถึงระดับ advance

รวบรวมลิ๊งค์จัดเป็นหมวดหมู่

  • ในตอนนี้โปรแกรม Surveyor Pocket Tools มีบทความมาให้อ่านและทดลองใช้ตัวโปรแกรมกันหลายตอน เพื่อให้ผู้อ่านหน้าใหม่ๆไม่สับสนผมได้เรียงลำดับบทความตั้งแต่ตอนแรกจนปัจจุบันดังนี้ครับ

บทความเปิดตัวโปรแกรมชุดเครื่องมือฉบับกระเป๋ามีทั้งหมด 4 ตอน

  1. Surveyor Pocket Tools โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ (แจกฟรี) – ตอนที่ 1
  2. Surveyor Pocket Tools โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ (แจกฟรี) – ตอนที่ 2
  3. Surveyor Pocket Tools โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ (แจกฟรี) – ตอนที่ 3
  4. Surveyor Pocket Tools โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ (แจกฟรี) – ตอนที่ 4 (ตอนจบ)

บทความคำนวณพื้นที่กับเรื่องสเกลแฟคเตอร์ของระบบพิกัดฉากมีทั้งหมด 3 ตอน

  1. Surveyor Pocket Tools – คำนวณพื้นที่ เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา (ตอนที่ 1)
  2. Surveyor Pocket Tools – คำนวณพื้นที่ เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา (ตอนที่ 2)
  3. Surveyor Pocket Tools – คำนวณพื้นที่ เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา (ตอนที่ 3 ตอนจบ)

บทความเพิ่มระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 มี 1 ตอน

 

เปิดตัวโปรแกรมที่ใช้ำคำนวณแปลงพิกัดข้ามพื้นหลักฐานจากไฟล์ CSV

Update เพิ่มพื้นหลักฐาน VN-2000 ของเวียดนาม

 

Update เพิ่มพื้นหลักฐาน Myanmar Datum 2000 ของเมียนมาร์

Update เพิ่มโปรแกรมคำนวณสเกลแฟคเตอร์แบบ Point Scale Factor

Update เพิ่มโปรแกรมคำนวณสเกลแฟคเตอร์แบบ Line Scale Factor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *