Surveyor Pocket Tools – Update เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997

พื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997

 • พื้นหลักฐานของสปป.ลาว นี้ได้ดำเนินการโดย  National Geographic Department  ของ สปป.ลาว โดยเริ่มต้นรังวัดปรับปรุงพื้นหลักฐานด้วยหมุดโครงข่าย GPS แห่งชาติ ในปี 2006 และคำนวณเสร็จสิ้นในปี 2007 และประกาศใช้เป็นทางการในภายหลัง ตามเอกสาร ลิ๊งค์ นี้ครับ ผมค่อนข้างประหลาดใจเพราะค่าพารามิเตอร์ เท่าที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตจะเป็นอีกค่าอีกชุดหนึ่ง คล้ายๆ Indian 1975 ของประเทศไทยที่ ค่าพารามิเตอร์ตามโปรแกรมแปลงพิกัดชั้นนำและโปรแกรมด้าน GIS ทั้งหลายจะไม่ตรงกับที่หน่วยงานในประเทศไทยใช้กันอยู่ ดังนั้นถ้าใช้โปรแกรมพวกนี้แปลงพิกัดจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง ยกเว้นสามารถเข้าไปแก้ค่าพารามิเตอร์ Transformation ได้

ค่าพารามิเตอร์ (Parameters Transformation)

 • ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแปลงพิกัดจาก Lao National Datum 1997 ไปหา WGS84 คือ
  • dx  = +46.012 meters (0.090 meter)
  • dy = -127.108 meters (0.109 meter)
  • dz = -38.131 meters (0.000 meter)
 • ทรงรี (Ellipsoid) ใช้ Kassovsky 1940 (บางครั้งสะกด Kassowsky)
  • Semi-major axis (a) = 6378245 m.
  • 1/f = 298.3

Update  โปรแกรม Transform Coordinate

 • เพื่อให้ช่างสำรวจและบุคคลทั่วไปจากสปป.ลาวสามารถใช้โปรแกรมแปลงพิกัดในชุด Surveyor Pocket Tools นี้ได้โดยไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นๆ ที่มักจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ ผมได้เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 เข้าไปแบบ Manual
 • พื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 กำหนดค่า EPSG ID = 4678 โดยกลุ่ม  European Petroleum Survey Group ตามลิ๊งค EPSG ID ลองคลิ๊กเข้าไปดูจะเห็นลิ๊งค์ Proj4 และ Well Text Know as HTML  ถ้าคลิกเข้าไปดูอีกครั้งจะเห็นค่าพารามิเตอร์ในการแปลงค่าพิกัดแต่ไม่ตรงตามที่ผมกล่าวไปข้างต้น
 • แต่ถ้าค้นหาระบบพิกัดฉาก UTM ของโซน 47 และโซน 48 กลับไม่พบค่า EPSG ID บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 นี่เป็นความประหลาดใจอีกครั้งของผมเช่นกันครับ แต่ไม่เป็นไรผมกำหนดให้ใหม่แบบ manual

วิธีการใช้งาน

 • มาดูการใช้งาน เมื่อรัน  Surveyor Pocket Tools เลือก “Transform Coordinate”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_17-32-45

 • จะมีสองพาเนลด้านซ้ายและด้านขวา ผมจะตั้งด้านซ้ายเป็นระบบพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ส่วนด้านขวาตั้งเป็นระบบพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐาน WGS84
 • การตั้งระบบพิกัดตั้งเลือกที่ “Datum” ก่อนแล้วขยับขึ้นมาตั้ง “System” ถ้าไม่เข้าใจไปอ่านรายละเอียดได้ที่ ลิ๊งนี้ จากรูปด้านล่างสามารถแปลงพิกัดได้จากซ้ายไปขวา หรือจากขวามาซ้ายก็ได้ การเลือก “Datum” และ “System” ค่อนข้างลำบาก ต้องไล่หาทีละตัว แต่ที่สะดวกขึ้นมานิดหนึ่งตั้งภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษ กดตัวอักษรตัวหน้าเช่น ตัว “l” ถ้าต้องการหาประโยคขึ้นต้นด้วย “Lao”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_17-39-11

ทดสอบตัวอย่าง

 • กำหนดมีค่าพิกัดของจุดในระบบพิกัดฉาก UTM zone 48N ของพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ดังนี้ N=1985890.475 E = 248923.542 ต้องการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 และค่าพิกัดฉาก UTM และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ของพื้นหลักฐาน WGS84
 • ป้อนค่า Northing (N), Easting(E)  ที่พาเนลด้านซ้าย

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_19-17-57

 • เมื่อคลิกที่ไอคอนลูกศรจะได้ผลลัพธ์ โปรแกรจะคำนวณค่าพิกัดให้สามชุดรวด ดูรูปด้านล่าง

transform_coordinates_result1

 • ได้ผลลัพธ์ดังนี้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ค่า latitude = 17°56’46.99507″N ค่า longitude = 102°37’46.51511″E
 • ได้ค่าพิกัดฉากและค่าพิกัดภูมิศาสตร์บน  WGS84 N = 1985861.8691 E = 248910.7543 ค่า latitude = 17°56’47.21049″N ค่า longitude = 102°37’45.93377″E
 • โปรแกรมนี้ยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรครับ รุ่นหน้าผมจะใส่ Scale factor & convergence ให้เผื่อมีคนนำไปใช้งาน และสามารถเปิดไฟล์ csv มาคำนวณได้

 Update โปรแกรมคำนวณพื้นที่

 • สำหรับโปรแกรมคำนวณพื้นที่ผมก็  update ใส่ระบบพิกัดเข้าไปดังรูป

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-17-21

ทดสอบตัวอย่าง

 • จะทดสอบหาพื้นที่บนรูปปิดที่เตรียมไว้ ผมเพิ่มไฟล์ “boundary7-lao-lao1997-utm48n.csv” ไว้ในโฟลเดอร์เดิม

explorer_2017-01-12_20-27-27

 • เปิดโปรแกรมคำนวณพื้นที่มาดังรูป ตั้งระบบพิกัดเป็น “Lao National Datum 1997 / UTM zone 48N”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-34-54

 • คลิกที่ปุ่ม “Import…” เปิดไฟล์มาดังรูป มี 5 คอลัมน์ ไม่มี header

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-37-16

 • จากข้อมูลไฟล์ csv คอลัมน์ที่ 1 เป็นชื่อจุด คอลัมน์ที่ 2 และ 3 ไม่ได้ใช้ คอลัมน์ที่ 4 และ 5 เป็นค่าพิกัดฉาก UTM โซน 48N บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 โดยที่ค่า N คือคอลัมน์ 4 ส่วนค่า E อยู่คอลัมน์ 5

compute_area_lao1997_utm48n

 • คลิกไอคอนเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณพื้นที่ จะได้ค่าออกมา ส่วนจะคำนวณหาพื้นที่จริง Surface Area ต้องหา ESF (Elevation Scale Factor) มาหาร พท.บน ทรงรี (Ellipsoidal Area) อีกที

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-52-06

 • ลองปักหมุดบน google maps จะเห็นรูปปิดรอบบึงน้ำ (ตัวอย่างข้อมูลนี้แค่สมมติขึ้นมานะครับ ไปตกที่บ้านใครแถวไหนอย่าเพิ่งตกใจ)

firefox_2017-01-12_21-00-54

Acknowledgement

 • ขอขอบคุณ คุณ @Konexana Yls จากสปป.ลาว ที่ขอให้เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 พร้อมทั้งเอื้อเฟื้อส่งข้อมูลมาให้ทดสอบด้วย ผมก็หวังว่าโปรแกรมคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เกี่ยวข้องในด้านการสำรวจเพื่อทำแผนที่หรือในด้านงานก่อสร้าง โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด “Freeware” คือให้ใช้ฟรี สามารถสำเนาไปแจกจ่ายได้ตามต้องการครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *