การเขียนโปรแกรมต่อ GPS ด้วยคอมโพเน็นต์ OpenGPSX (ภาค 1)

ขออภัยที่เรื่อง “การเขียนโปรแกรมต่อ GPS ตอน NMEA Parser ด้วย Lazarus (ภาค 1)” ทิ้งช่วงไว้นาน ผมจะเขียนเนื้อเรื่องต่อแต่ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “การเขียนโปรแกรมต่อ GPS ด้วยคอมโพเน็นต์ OpenGPSX (ภาค 1)” เพื่อให้สัมพันธ์กับคอมโพเน็นต์ที่ผมพัฒนาขึ้นมา ขอให้ทราบตามนี้ครับ…

Continue Reading →