โปรแกรมเขียนแผนที่รูปตัดตามขวาง

 • จุดมุ่งหมายของโปรแกรมเพื่อช่วยช่างสำรวจเขียนแผนที่รูปตัด สามารถป้อนข้อมูลด้วยมือได้ และนำเข้าข้อมูลได้ จัดรูปตัดบนหน้ากระดาษเขียนแบบได้สะดวก รวดเร็ว ส่งผลลัพธ์เข้าโปรแกรม Autocad ได้
 • โปรแกรมนี้มีประวัติยาวนานมากๆ เริ่มพัฒนาตั้งแต่วินโส์ 98 โปรแกรมรุ่นดั้งเดิมพัฒนาด้วย VB ผมมาเขียนใหม่ด้วย python + pyqt5 ในปัจจุบัน

หมวดหมู่ลิ๊งค์และบทความ

บทความแนะนำโปรแกรม XSection Plot รุ่นเก่า แสดงวิธีการใช้งานทั้งหมด 3 ตอน

 1. โปรแกรมเขียนแบบรูปตัดตามขวาง (XSection Plot) สำหรับช่างสำรวจ/ช่างโยธา ตอนที่ 1 (ฟรี)
 2. โปรแกรมเขียนแบบรูปตัดตามขวาง (XSection Plot) สำหรับช่างสำรวจ/ช่างโยธา ตอนที่ 2 (ฟรี)
 3. โปรแกรมเขียนแบบรูปตัดตามขวาง (XSection Plot) สำหรับช่างสำรวจ/ช่างโยธา ตอนที่ 3 (ตอนจบ)

บทความแสดงเส้นทางการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค

 1. ก้าวต่อไปของโปรแกรมเขียนรูปตัดตามขวาง XSection Plot ในร่างใหม่พัฒนาด้วย Python + Qt
 2. ก้าวที่ใกล้กับโปรแกรมเขียนรูปตัดตามขวาง XSection Plot รุ่นใหม่

บทความเปิดตัวโปรแกรมรุ่นใหม่ แสดงวิธีการใช้งานมีทั้งหมด 3 ตอน

 1. สิ้นสุดการรอคอย XSection Plot รุ่น 4.10 มาแล้ว ตอนที่ 1
 2. สิ้นสุดการรอคอย XSection Plot รุ่น 4.10 มาแล้ว ตอนที่ 2
 3. สิ้นสุดการรอคอย XSection Plot รุ่น 4.10 มาแล้ว ตอนที่ 3 (จบ)
 • โปรแกรมยังมีการปรับปรุงเช่นแก้บั๊กต่อเนื่อง และยังโครงการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *