โปรแกรมเขียนแบบรูปตัดตามขวาง (XSection Plot) สำหรับช่างสำรวจ/ช่างโยธา ตอนที่ 3 (ตอนจบ)

การพรีวิวรูปตัด (Depth Viewer)

 • มาถึงตอนสุดท้าย เรามาดู preview รูปตัดกันก่อน เมื่อดูแล้วผลลัพธ์อาจไม่ตรงกับที่ต้องการ สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้เช่น มาตราส่วน ปรับเพิ่มลดรูปตัดในพอดีกับขนาดกระดาษ เมื่อดูแล้วเป็นที่พอใจ สามารถ Export หรือ Save เป็น Autocad DXF ท้ายที่สุดแล้วยังสามารถตามไปแก้ไขรูปตัดได้ใน Autocad
Depth Viewer
 • เมื่อคลิกที่ tool bar จะปรากฏ Depth Viewer ให้เห็นดังรูปด้านล่่าง
การตรวจสอบรูปตัด
 • เมื่อพิจารณาดูรูปตัด จะเห็นว่าโปรแกรมยังไม่สามารถแสดงพื้นที่ที่เป็น cut area ได้ เนื่องจากข้อมูลรูปตัดที่ import จาก Terramodel ตรงจุดตัดระหว่าง Typical section กับเส้นดินเดิมยังไม่ตัดกันเป๊ะ เราจะทำการแก้ไข Typical section ที่ตารางข้อมูล
zoom ดูรูปตัด
 • จากรูปด้านบน ผมจะต่อเส้น typical ให้ไปถึงค่าระดับ -12 กลับมาดูที่ตารางข้อมูลดังรูปด้านล่าง
แก้ไขรูปตัด Typical Section
 • ดูรูปด้านบนที่ Section 2+000 จะเห็นว่าที่ระยะ offset ที่ -65  เมตร และ +65 เมตร ค่าระดับอยู่ีที่ -15.5 เมตรเท่ากัน ผมจะแก้ให้เส้น side slope ไปแตะที่ค่าระดับ -12 เมตร ดังนั้นค่าต่างระดับในแนวดิ่ง = -12.0 + 15.5 = 3.5 เมตร ถ้า side slope กำหนดให้ 1 : 5 ดังนั้นระยะราบจะต่อไปจากระยะ -65 และ + 65 เมตรไปอีกเท่ากับ 3.5 x 5 = 17.5 เมตร ดังนั้นระยะ offset ที่ค่าระดับ -12 จะเท่ากับ -65 – 17.5 = -82.5 เมตร ลองแก้ไขที่ตารางข้อมูลดังรูป
แก้ไข typical section
 • กลับเข้าไปดูใน Depth Viewer อีกครั้งจะเห็นว่าโปรแกรมสามารถคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดได้แล้ว
รูปตัดตามขวางเมื่อแก้ไขข้อมูล Typical section ที่ station 2+000
 • ลองเลื่อนไปดู station 2+300 จะเห็นว่าไม่ต้องแก้ไข typical section เนื่องจากโปรแกรมพบจุดตัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมคำนวณหา cut area มาให้
รูปตัดที่ station 2+300

Export to Autocad DXF

 • หลังจัดวางรูปตัดได้ตามต้องการแล้ว มาถึงตอนสุดท้ายคือ export รูปตัดตามขวางออกเป็น Autocad DXF ซึ่งถ้าจะแก้ไข Title block หรืออื่นๆก็สามารถเปิดไฟล์ด้วย Autocad แล้วทำการแก้ไขได้ง่าย
คลิกที่ toolbar เพื่อใช้ Export to Autocad DXF

เปิดไฟล์รูปตัดตามขวางด้วย Autocad

 • ลองเปิดไฟล์ DXF ที่เซฟไว้ ดังรูปด้านล่าง ถ้ายังไม่พอใจหรือต้องการแก้ไขตรงจุดไหนก็สามารถกลับไปที่โปรแกรม XSection Plot ได้แล้ว save เป็น DXF ออกมาอีกครั้ง
เปิดไฟล์ DXF ด้วย Autocad

ลองดูข้อมูลจากโครงการอื่น

 • ผมมีตัวอย่างงานถนน อยู่ในโฟลเดอร์ “c:\program files\survey suite\xsection plot\examples\road” เปิดไฟล์ “DW Road.XST และ “DW Road.XSG” ตามลำดับ ลองคลิกไปที่ “ตั้งค่ารูปตัด” ในตัวอย่างนี้เป็นงานถนนใช้มาตราส่วน 1:250 เท่ากันทั้งทางราบและทางดิ่ง ซึ่งในตัวอย่างนี้เนื่องจากใช้ scale ใหญ่ จึงมีรูปตัดทั้งหมดได้ 5 รูปตัด
ตั้งค่ารูปตัดตามขวาง
 • ส่วน “การจัดวางรูปตัดบนกระดาษ” จะเป็นดังรูปด้านล่าง
จัดวางรูปตัด
 • ลองดู Section Viewer จะเห็น รูปตัดที่เป็นงานถนนเป็นหลังเต่า ซ้ายและขวาจากไหล่ทางจะเป็น ditch และมี side slope ที่ cut ออกไปสองข้าง
Section viewer ดูรูปตัด station 3+550

สรุปการใช้โปรแกรม

 • เป็นอย่างไรบ้างครับ ดูแล้วใช้งานง่ายไหม ผมว่าทุกๆโปรแกรมต้องลองใช้สักพัก ถึงจะคุ้นเคย ความจริง Terramodel ที่ใช้งานอยู่ก็มี module สำหรับ export รูปตัดออกมาได้ แต่ที่พบมาคือ config ยากมาก เมนูที่ทางโปรแกรมเมอร์ Terramodel เขียนมานั้นชวนสับสนและยอกย้อน ทางออกก็คือเมื่อ config ได้ต้องเขียน template ไว้ แต่ถ้าใช้ XSection Plot งานจะง่ายขึ้นมาก ปัญหาของ XSection Plot มีอยู่คือการออกแบบ Typical section ซึ่งในโปรแกรมมานั่งป้อนข้อมูล typical section ที่ค่อนข้างซับซ้อนคงไม่สะดวกเป็นแน่แท้ แต่ถ้าสามารถ export ออกมาได้เหมือน existing ground ก็ดี (เช่น Terramodel) ตอนก่อนหน้านี้ผมฝากโปรแกรมคำนวณวงรอบ (Traverse Pro) มีคนดาวน์โหลดไปใช้กันมากกว่าที่คิด ก็ขอฝากอีกโปรแกรมก็แล้วกัน สวัสดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *