แปลงข้อมูล CSV เป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Spatialite

ข้อมูลทดสอบ เขียนเรื่อง spatialite มา 2-3 ตอนแล้ว มาดูในตอนนี้สมมติว่ามี text file ที่เป็นรูปแบบ csv คั่นฟิลด์หรือคอลัมน์ด้วยเครื่องหมายคอมมา (,) ในข้อมูลมีคอลัมน์ค่าพิกัด X และ Y ด้วย เราจะมาแปลงเป็นฐานข้อมูลของ spatialite…

Continue Reading →

พม่าในมุมมองเสี้ยวหนึ่งของชีวิต

การเลือกตั้งในพม่า จากที่ผมได้เข้าไปทำงานในพม่าประมาณ 3 ปีกว่าเข้าๆออกๆ บางครั้งก็อยู่นานหลายๆเดือนได้พบได้เห็นวิถีชีวิตของคนพม่าจากสายตาโดยตรง เห็นบ้านเห็นเมืองพม่าที่ว่ากันว่าล้าหลังด้านความเจริญเมื่อเทียบกับเมืองไทยอยู่เป็น 40 – 50 ปีนั้น ถึงแม้ 3 ปีระยะเวลาจะไม่ยาวนานนักก็ตาม แต่หลังจากเลือกตั้งในวันที่ 7 พย. 53 ที่ผ่านมาได้รับฟังข่าวบางครั้งบางตอนที่ดูเหมือนจะโจมตีเรื่องเลือกตั้งในพม่า จนบางครั้งการโจมตีดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนและเกินจริงไปบ้างก็ตามที เจดีย์ชเวกอง…

Continue Reading →