Month: January 2017

Surveyor Pocket Tools – เปิดตัวโปรแกรมแปลงไฟล์พิกัดข้ามพื้นหลักฐาน File Transform Coordinates

File Transform Coordinates

 • โปรแกรมแปลงพิกัดข้ามพื้นหลักฐาน Transform Coordinates ที่ผมนำเสนอมาก่อนนั้น แปลงพิกัดได้ทีละจุด อาจจะไม่สะดวกถ้าผู้อ่านมีจุดตั้งแต่ 5-10 จุดขึ้นไป ทางออกผมเลยเขียนโปรแกรมเพิ่มอีกตัวเข้ามา โดยอ่านไฟล์พิกัดที่ต้องการแปลง โดยที่ไฟล์นั้นจะเก็บไว้ในรูปแบบ CSV ที่มีตัวคั่นเป็นเครื่องหมายคอมม่า
 • ขอตั้งชื่อโปรแกรมเป็น File Transform Coordinates โดยใส่คำว่า File นำหน้าชื่อโปรแกรมตัวเดิม เพื่อให้สื่อความหมาย ว่าแปลงพิกัดจากไฟล์

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Surveyor Pocket Tools

 • ตอนนี้รุ่นโปรแกรม Surveyor Pocket Tools ที่มีโปรแกรมย่อย File Transform Coordinates มาด้วยนั้น ต้อง build 447 ขึ้นไป ให้ดูด้านขวาที่ช่องดาวน์โหลด (Download) คลิกและก็ดาวน์โหลดมา unzip และทำการติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่กี่คลิก
 • เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ไอคอน Surveyor Pocket Tools ออกมา เรียกใช้งานก็ดับเบิ้ลคลิกมาได้จะได้ดังรูปด้านล่าง จะสังเกตว่าโปรแกรมในรุ่นนี้มีโปรแกรมย่อยคือ “File Transform Coordinates

โฟลเดอร์ข้อมูลตัวอย่างทดสอบ

 • ก่อนจะไปต่อผมขอเกริ่นถึงโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบในโปรแกรม ผมทำไอคอน “Example folder” ไว้ดังรูป

 • เมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไป ข้อมูลนี้เมื่อโปรแกรมถูกติดตั้งแล้วจะไปอยู่โฟลเดอร์ที่ซ่อนของวินโดส์ “C:\Users\ชื่อผู้ใช้\Appdata\Roaming\Surveyor Pocket Tools” และจะเห็นโฟลเดอร์ “example folder” ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะได้ดังรูปด้านล่าง

วิธีการใช้งานโปรแกรม File Transfer Coordinates ในเบื้องต้น

 • เปิดโปรแกรม  File Transfer Coordinates แล้วจะเห็นหน้าตาโปรแกรมดังรูปด้านล่าง

 • หน้าต่างไดอะล็อกจะประกอบไปด้วยพาเนลด้านซ้ายและพาเนลด้านขวา ด้านซ้ายสำหรับนำไฟล์ข้อมูลเข้า (input) และด้านขวาสำหรับแสดงผลลัพธ์ (output) ที่ได้จากการแปลงพิกัด ผมทำตารางข้อมูลสไตล์ลายม้าลายให้ดูสวยงามและอ่านง่าย ด้านซ้ายจัดเป็นสี navy blue  ด้านขวาสีโทนเขียวๆ
 • แต่ละด้านจะประกอบไปด้วย ช่องเลือกระบบพิกัดเลือกกรุ๊ป (Group) ก่อนว่าเป็นพิกัดบนเส้นโครงแผนที่หรือพิกัดภูมิศาสตร์บนทรงรี จากนั้นจะเลือกพื้นหลักฐาน (Datum) ตามมา และสุดท้ายจะระบบพิกัด (System)
 • ส่วนการอ่านไฟล์ข้อมูลค่าพิกัดที่ต้องการแปลงจากไฟล์ CSV จะอ่านมาก่อน แล้วค่อยมากำหนดว่าคอลัมน์ไหนเป็นค่า Northing/Latitude หรือว่า Easting/Longitude ทีหลัง
 • และรูปแบบของมุม ว่าเป็นดีกรี (Degree) หรือ รูปมุมแยกมีทศนิยมที่ฟิลิปดา (DD MM SS.SSSS) หรือมุมแยกแบบทศนิยมที่ลิปดา (DD MM.MMMM)
 • ล่างสุดเป็นตารางสำหรับแสดงไฟล์นำเข้า CSV

 • ส่วน button มีปุ่มไอคอนเปิดไฟล์ข้อมูล ด้านบนขวามือ มีปุ่มสำหรับคำนวณรูปลูกศรชี้ไปทางขวา และปุ่มไอคอนรูปโลโก้ excel สำหรับ export จัดเก็บผลลัพธ์ออกเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel

เปิดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดสอบ

 • สถานที่ของโฟลเดอร์ที่เด็บข้อมูลตามที่ผมเกริ่นไปตอนต้นบทความ ที่โปรแกรม File Transform Coordinates คลิกทีไอคอนรูปโฟลเดอร์ด้านบนขวา จะเห็นไดอะล็อกเลือกไฟล์ ให้เลือกปลายทางมาที่โฟลเดอร์ดังกล่าว

 • เลือกไฟล์ “boundary2-utm47n-indian1975.csv” เมื่อเปิดแล้วจะเห็นไออะล็อก แสดงว่าในไฟล์มีอะไรอยู่บ้างดังรูปด้านล่าง จะเห็น header “Name,Northing,Easting” ซึ่งผมในฐานะคนเขียนโปรแกรม แนะนำว่าการมี Header นั้นมาจะใช้งานโปรแกรมได้สะดวกที่สุด แต่การไม่ใส่ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับ แต่ต้องคลิกมากกว่าเดิมเมื่อเปิดไฟล์มาแล้ว

แปลงค่าพิกัดจากพื้นหลักฐาน Indian 1975 ไปยังพื้นหลักฐาน WGS84

 • ค่าพิกัดในไฟล์ชุดนี้เป็นค่าพิกัดฉากในระบบ “UTM Zone 47N” อยู่บนพื้นหลักฐาน “Indian 1975”  ต้องการแปลงไประบบพิกัดฉาก “UTM Zone 47N” ของพื้นหลักฐาน “WGS84

 • ขั้นตอนต่อไปก็มาดูข้อมูลเมื่อเขียนลงตารางม้าลายแล้วจะเป็นอย่างไร ด้านซ้ายจะเขียนลงตารางให้ทั้งหมด ถ้ามี header โปรแกรมจะจัดคอลัมน์ให้ แต่ใน Header อย่างเช่นค่าพิกัด “Y” ต้องมีข้อความแบบนี้ “Northing/North/Latitude” ส่วนตารางด้านขวาจะลอกตารางด้านซ้ายมาทั้งหมด แต่มีคอลัมน์ว่าง ที่จะรอการแปลงพิกัดมาใส่ ดูรูปด้านล่าง

ปรับระบบพิกัดต้นทางและปลายทาง

 • จะเห็นว่าตอนนี้ไฟล์ข้อมูลเป็นค่าพิกัดฉาก UTM ตามที่ผมกล่าวไปแล้ว แต่ในโปรแกรมยังเป็น “Geographic Coordinate System” แบบค่าพิกัดเป็น “Latitude/Longitude” อยู่ ดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนระบบพิกัดเป็น
  • Group “Projected Coordinate System
  • System “UTM Zone 47N
  • Datum “Indian 1975

พิมพ์ค้นหาระบบพิกัดสะดวกรวดเร็ว

 • ก่อนหน้านี้เวลาค้นหาพื้นหลักฐาน Datum หรือว่า Projection เช่นพื้นหลักฐาน WGS84 ค่อนข้างจะใช้เวลาเพราะมีตัวย่อยๆเยอะมาก ต้องใช้เมาส์สกรอลล์ สลับกับการใช้คีย์บอร์ดกดตัวหน้าช่วย ตอนนี้ผมปรับปรุงเพิ่มตัวช่วย ขอแค่รู้คำก็ให้พิมพ์ลงไป ที่ด้านล่างตรง Datum ผมพิมพ์คำว่า Indian จะมีพื้นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันมาโผล่สามอย่างคือ “Indian 1960” , “Indian 1954”, “Indian 1975” ให้คลิกเลือกที่ “Indian 1975

 • เลือก Group ซึ่งจะมีแค่สองอย่าง ไม่ต้องพิมพ์ใช้เมาส์คลิกไปที่ “Projected Coordinate System” จากนั้นมาดูที่ System ซึ่ง Indian 1975 จะมี UTM แค่สองโซนคือ 47N กับ 48N ดังนั้นใช้เมาส์คลิกเลือก “Indian 1975 / UTM zone 47N

 • มาดูปลายทางด้นขวาบ้าง จะเปลี่ยนระบบพิกัดเช่นเดียวกัน ดังนี้
  • Group “Projected Coordinate System
  • System “UTM Zone 47N
  • Datum “WGS84
 • ที่ชอง Datum ผมพิมพ์ world จะเห็นมีสามรายการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาดังรูป เราเลือก “World Geodetic System 1984

 • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 • ต่อไปจะเลือกเส้นโครงแผนที่ ที่ช่อง System ผมพิมพ์ 47N จะเห็นมีรายการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาสองรายการ รายการแรกที่เราต้องการคือ “WGS84 / UTM zone 47N” ส่วนรายการที่สองเป็นระบบพิกัดของเมียนมา ที่ใช้กับงานขุดเจาะแก๊สในอ่าวเมาะตะมะ ชื่อเต็มๆคือ “Moattama 92 / UTM zone 47N”

 • ต่อไปเลือกคอลัมน์ที่จะให้ผลลัพธ์ไปออกที่ตาราง จะเห็นคอลัมน์ว่างๆมารออยู่ 4 คอลัมน์ ส่วนชื่อเรียกเป็นหมายเลขคือ Col4, Col5, Col6 และ Col7 เรียงกันไป ตัวนี้โปรแกรมเลือกมาให้เป็นค่าปริยายครับ
 • ความหมายคือต้องการให้ค่า Northing ไปเขียนที่  คอลัมน์ที่ 4 (Col4) ต้องการให้ค่า Easting ไปเขียนที่ คอลัมน์ 5 (Col5) เป็นต้น แต่ถ้าผู้ใช้จะสลับก็ได้นะครับ

 • การตั้งรูปแบบมุมไม่มีครับ เพราะต้องการแปลงค่าพิกัดแค่ระบบพิกัดฉากเท่านั้น

คำนวณ Grid Scale Factor & Convergence

 • ผมได้เพิ่มรายการคำนวณ Grid Scale Factor (GSF) & Convergence สูตรคำนวณสองอย่างนี้ไม่มีไลบรารีตัวไหนทำให้ ต้องมาเขียนเอง เปรียบเทียบค่า Grid Scale Factor แล้วกับโปรแกรม Blue marble “Geographic Calculator” และ Trimble “Coordinates Calculator” ค่าใกล้เคียงกันมาก แตกต่างกันที่ทศนิยมที่ 9 
 • แต่กับ Convergence ทำให้ผมแปลกใจเนื่องจาก สองโปรแกรม Geographic Calculator & Coordinates Calculator และที่ผมคำนวณมา  ให้ค่าที่ต่างกันที่ทศยิมที่ 4 ทำไมเป็นอย่างนั้น ทำให้ผมไม่มั่นใจ ทั้งๆที่สูตรมีแค่บรรทัดเดียวเท่านั้น
 • เพิ่มเติมอีกนิดว่า Convergence เป็นมุมต่างระหว่างทิศเหนือจริงกับทิศเหนือในระบบพิกัดฉาก สมัยเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ที่ยังไม่มี GPS/GNSS ผมเคยไปรังวัดอะซิมัทภาคทิศจากดาวและดวงอาทิตย์ จำได้ว่าใช้มุม convergence ที่คำนวณด้วยมือสมัยนั้น แล้วเอาค่าอะซิมัทที่รังวัดมาได้มาลบออกด้วยมุม convergence จะได้อะซิมัทบนระบบพิกัดฉาก แล้วสมัยนี้เอาไปใช้อะไรกันบ้าง นึกไม่ออกครับ

คำนวณและแสดงผล

 • ตอนนี้ตั้งค่าทุกอย่างพร้อมแล้วจะทำการคำนวณ ก็คลิกที่ไอคอนรูปลูกศร คำนวณแปลงพิกัดจากซ้ายไปขวา ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง จะได้ค่าพิกัดฉาก UTM บน WGS84 พร้อมคำนวณ Grid Scale Factor และ Convergence

จัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ในรูปแบบ Excel

 • เมื่อคำนวณแล้ว สิ่งที่ต้องการก็คือไฟล์ที่เก็บข้อมูลค่าพิกัดที่ได้จากการแปลงพิกัดในรูปแบบ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครืองคอม คลิกที่ไอคอนรูป Excel + ลูกศรสีเหลือง โปรแกรมจะแสดงไดอะล็อก เพื่อถามที่จัดเก็บไฟล์ ป้อนชื่อไฟล์
 • มาเปิดดูไฟล์ผลลัพธ์กัน ผมใช้ LibreOffice Calc เพื่อเปิดไฟล์ผลลัพธ์ดังกล่าว  (LibreOffice โปรแกรมเปิดซอร์สเดี๋ยวนี้เก่งกว่าแต่ก่อนมาก)

 • ถ้าก็จัดความกว้างคอลัมน์อีกนิดหน่อย ก็ไจะได้ังรูปด้านบน พร้อมจะนำไปใช้งานอื่นต่อ สองระบบพิกัดผมแยกด้วยโทนสี สไตล์ของตารางเป็นแบบลายม้าลาย ทำให้อ่านง่าย

ตัวอย่างที่ 2

 • จะแปลงพิกัดจากระบบพิกัดฉาก UTM zone 48N ของ Lao National Datum 1997 ไปยังค่าพิกัดภูมิศาสตร์ บน WGS84
 • เปิดไฟล์ข้อมูลอีกครั้งที่โฟลเดอร์ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล “example folder” เลือกไฟล์ “coordinates-lao 1997-utm 48n.csv

 • ในไฟล์นี้ผมใส่  header ไว้ด้วย

 • เลือกระบบพิกัดผมพิมพ์คำว่า lao โปรแกรมจะเลือกที่เกี่ยวข้องมาให้ดังรูป จะเห็นมีไอเท็ม “Lao 1993” และ “Lao National Datum 1997” เลือกอย่างหลังครับ

 • เลือกระบบพิกัดให้ได้ตามรูปด้านล่าง และรูปแบบของมุมเลือก DD MM SS.SSSS

 • คลิกที่ไอคอนรูปลูกศรเพื่อทำการคำนวณ จะได้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ บน WGS84

 • จัดเก็บเข้าไฟล์ excel แล้วเปิดดูที่ไฟล์ จะเห็นที่คอลัมน์ “Latitude”, “Longitude” ที่โปรแกรมคำนวณมาให้

 • ฟีเจอร์คำนวณ Scale Factor และ Convergence ได้เพิ่มไปในโปรแกรม Transform Coordinates ที่คำนวณจุดต่อจุด และการพิมพ์เพื่อเลือกระบบพิกัดก็ทำได้เช่นเดียวกัน

 • โปรแกรมในชุดแปลงพิกัดยังมีฟีเจอร์ที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตพอสมควร จะเพิ่มเติมพื้นหลักฐานและครอบคลุมเส้นโครงแผนที่ให้มากกว่านี้
 • พบกันตอนต่อไปครับ

Surveyor Pocket Tools – Update เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997

พื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997

 • พื้นหลักฐานของสปป.ลาว นี้ได้ดำเนินการโดย  National Geographic Department  ของ สปป.ลาว โดยเริ่มต้นรังวัดปรับปรุงพื้นหลักฐานด้วยหมุดโครงข่าย GPS แห่งชาติ ในปี 2006 และคำนวณเสร็จสิ้นในปี 2007 และประกาศใช้เป็นทางการในภายหลัง ตามเอกสาร ลิ๊งค์ นี้ครับ ผมค่อนข้างประหลาดใจเพราะค่าพารามิเตอร์ เท่าที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตจะเป็นอีกค่าอีกชุดหนึ่ง คล้ายๆ Indian 1975 ของประเทศไทยที่ ค่าพารามิเตอร์ตามโปรแกรมแปลงพิกัดชั้นนำและโปรแกรมด้าน GIS ทั้งหลายจะไม่ตรงกับที่หน่วยงานในประเทศไทยใช้กันอยู่ ดังนั้นถ้าใช้โปรแกรมพวกนี้แปลงพิกัดจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง ยกเว้นสามารถเข้าไปแก้ค่าพารามิเตอร์ Transformation ได้

ค่าพารามิเตอร์ (Parameters Transformation)

 • ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแปลงพิกัดจาก Lao National Datum 1997 ไปหา WGS84 คือ
  • dx  = +46.012 meters (0.090 meter)
  • dy = -127.108 meters (0.109 meter)
  • dz = -38.131 meters (0.000 meter)
 • ทรงรี (Ellipsoid) ใช้ Kassovsky 1940 (บางครั้งสะกด Kassowsky)
  • Semi-major axis (a) = 6378245 m.
  • 1/f = 298.3

Update  โปรแกรม Transform Coordinate

 • เพื่อให้ช่างสำรวจและบุคคลทั่วไปจากสปป.ลาวสามารถใช้โปรแกรมแปลงพิกัดในชุด Surveyor Pocket Tools นี้ได้โดยไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นๆ ที่มักจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ ผมได้เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 เข้าไปแบบ Manual
 • พื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 กำหนดค่า EPSG ID = 4678 โดยกลุ่ม  European Petroleum Survey Group ตามลิ๊งค EPSG ID ลองคลิ๊กเข้าไปดูจะเห็นลิ๊งค์ Proj4 และ Well Text Know as HTML  ถ้าคลิกเข้าไปดูอีกครั้งจะเห็นค่าพารามิเตอร์ในการแปลงค่าพิกัดแต่ไม่ตรงตามที่ผมกล่าวไปข้างต้น
 • แต่ถ้าค้นหาระบบพิกัดฉาก UTM ของโซน 47 และโซน 48 กลับไม่พบค่า EPSG ID บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 นี่เป็นความประหลาดใจอีกครั้งของผมเช่นกันครับ แต่ไม่เป็นไรผมกำหนดให้ใหม่แบบ manual

วิธีการใช้งาน

 • มาดูการใช้งาน เมื่อรัน  Surveyor Pocket Tools เลือก “Transform Coordinate”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_17-32-45

 • จะมีสองพาเนลด้านซ้ายและด้านขวา ผมจะตั้งด้านซ้ายเป็นระบบพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ส่วนด้านขวาตั้งเป็นระบบพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐาน WGS84
 • การตั้งระบบพิกัดตั้งเลือกที่ “Datum” ก่อนแล้วขยับขึ้นมาตั้ง “System” ถ้าไม่เข้าใจไปอ่านรายละเอียดได้ที่ ลิ๊งนี้ จากรูปด้านล่างสามารถแปลงพิกัดได้จากซ้ายไปขวา หรือจากขวามาซ้ายก็ได้ การเลือก “Datum” และ “System” ค่อนข้างลำบาก ต้องไล่หาทีละตัว แต่ที่สะดวกขึ้นมานิดหนึ่งตั้งภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษ กดตัวอักษรตัวหน้าเช่น ตัว “l” ถ้าต้องการหาประโยคขึ้นต้นด้วย “Lao”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_17-39-11

ทดสอบตัวอย่าง

 • กำหนดมีค่าพิกัดของจุดในระบบพิกัดฉาก UTM zone 48N ของพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ดังนี้ N=1985890.475 E = 248923.542 ต้องการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 และค่าพิกัดฉาก UTM และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ของพื้นหลักฐาน WGS84
 • ป้อนค่า Northing (N), Easting(E)  ที่พาเนลด้านซ้าย

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_19-17-57

 • เมื่อคลิกที่ไอคอนลูกศรจะได้ผลลัพธ์ โปรแกรจะคำนวณค่าพิกัดให้สามชุดรวด ดูรูปด้านล่าง

transform_coordinates_result1

 • ได้ผลลัพธ์ดังนี้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 ค่า latitude = 17°56’46.99507″N ค่า longitude = 102°37’46.51511″E
 • ได้ค่าพิกัดฉากและค่าพิกัดภูมิศาสตร์บน  WGS84 N = 1985861.8691 E = 248910.7543 ค่า latitude = 17°56’47.21049″N ค่า longitude = 102°37’45.93377″E
 • โปรแกรมนี้ยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรครับ รุ่นหน้าผมจะใส่ Scale factor & convergence ให้เผื่อมีคนนำไปใช้งาน และสามารถเปิดไฟล์ csv มาคำนวณได้

 Update โปรแกรมคำนวณพื้นที่

 • สำหรับโปรแกรมคำนวณพื้นที่ผมก็  update ใส่ระบบพิกัดเข้าไปดังรูป

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-17-21

ทดสอบตัวอย่าง

 • จะทดสอบหาพื้นที่บนรูปปิดที่เตรียมไว้ ผมเพิ่มไฟล์ “boundary7-lao-lao1997-utm48n.csv” ไว้ในโฟลเดอร์เดิม

explorer_2017-01-12_20-27-27

 • เปิดโปรแกรมคำนวณพื้นที่มาดังรูป ตั้งระบบพิกัดเป็น “Lao National Datum 1997 / UTM zone 48N”

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-34-54

 • คลิกที่ปุ่ม “Import…” เปิดไฟล์มาดังรูป มี 5 คอลัมน์ ไม่มี header

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-37-16

 • จากข้อมูลไฟล์ csv คอลัมน์ที่ 1 เป็นชื่อจุด คอลัมน์ที่ 2 และ 3 ไม่ได้ใช้ คอลัมน์ที่ 4 และ 5 เป็นค่าพิกัดฉาก UTM โซน 48N บนพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 โดยที่ค่า N คือคอลัมน์ 4 ส่วนค่า E อยู่คอลัมน์ 5

compute_area_lao1997_utm48n

 • คลิกไอคอนเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณพื้นที่ จะได้ค่าออกมา ส่วนจะคำนวณหาพื้นที่จริง Surface Area ต้องหา ESF (Elevation Scale Factor) มาหาร พท.บน ทรงรี (Ellipsoidal Area) อีกที

surveyor-pocket-tools_2017-01-12_20-52-06

 • ลองปักหมุดบน google maps จะเห็นรูปปิดรอบบึงน้ำ (ตัวอย่างข้อมูลนี้แค่สมมติขึ้นมานะครับ ไปตกที่บ้านใครแถวไหนอย่าเพิ่งตกใจ)

firefox_2017-01-12_21-00-54

Acknowledgement

 • ขอขอบคุณ คุณ @Konexana Yls จากสปป.ลาว ที่ขอให้เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 พร้อมทั้งเอื้อเฟื้อส่งข้อมูลมาให้ทดสอบด้วย ผมก็หวังว่าโปรแกรมคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เกี่ยวข้องในด้านการสำรวจเพื่อทำแผนที่หรือในด้านงานก่อสร้าง โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด “Freeware” คือให้ใช้ฟรี สามารถสำเนาไปแจกจ่ายได้ตามต้องการครับ