Surveyor Pocket Tools – Update เพิ่มพื้นหลักฐาน VN-2000 (Vietnam)

Vietnam 2000 Datum (VN-2000)

 • ผมมีโอกาสได้จับงานเอกสารงานในกรุงโฮจิมินท์ของเวียดนาม (แต่ยังไม่ได้ไปทำหรอกครับ) ซึ่งในงานนั้นมีงานสำรวจอ้างอิงถึงระบบพิกัดของเวียดนามคือ VN-2000 ที่งานนี้จะต้องใช้อ้างอิงระบบพิกัดนี้ ก็เลยไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตก็ได้พบใบประกาศใช้ระบบพิกัดนี้ ของทางราชการของเวียดนามคือ Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) ผมดาวน์โหลดมาแต่กลับไปค้นหาลิ๊งค์ต้นฉบับไม่เจอ ถ้าต้องการดูก็ตามลิ๊งค์นี้ครับ
 • ผมเห็นบทความของของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเวียดนามท่านนี้ได้พูดถึงระบบพิกัด VN-2000 ของเวียดนามกับ EGM2008 ว่าระบบพิกัดของเวียดนามที่ประกาศใช้ ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจาก MONRE  นอกจากจะมีการเลื่อน (Translation) แกน DX,DY,DZ แล้วยังมีการหมุน (Rotation) รอบแกน RX,RY,RZ และยังมี scale ด้วย ใช้พารามิเตอร์ครบทั้งเจ็ดตัวในการ Transformation การแปลงพิกัดแบบเจ็ดพารามิเตอร์เพื่อดึงค่าความสูงจีออยด์ (Geoid separation) จาก EGM2008 มาใช้ก็ดูจะยุ่งยาก ผมจับใจความได้ว่า แค่แปลงพิกัด VN-2000 ไป WGS-84 ใช้พารามิเตอร์แค่การเลื่อน DX,DY,DZ สามพารามิเตอร์ก็น่าจะเพียงพอ ผมก็เห็นด้วยเพราะ EGM2008 แบบละเอียดสุดคือ ขนาดกริด 1 min x 1 min ประมาณ 1.8 กม. x 1.8 กม. การแปลงพิกัดใช้สามพารามิเตอร์ได้ค่าพิกัดที่คลาดเคลื่อนบวกลบ สัก 10-20 เมตร คงไม่ใช่ปัญหา
 • แต่ถ้าสำหรับงานรังวัด GNSS เนื่องจากเป็นงาน Precise Surveying ค่าพารามิเตอร์ต้องครบเจ็ดตัว ถึงจะได้ค่าพิกัดที่ละเอียดในระดับมิลลิเมตร

ข้อกำหนดของ VN-2000 Datum

 • ใช้ทรงรี (Ellipsoid) : WGS84
 • หมายเลข EPSG พื้นหลักฐาน VN-2000 : 6756
 • ค่าพารามิเตอร์สำหรับการแปลงพิกัด (Transformation Parameters) จาก VN-2000 ไปยัง WGS84 :
  • Translation Dx = –191.90441429; DY = –39.30318279; DZ = –111.45032835
  • Rotation RX = –0.00928836; RY = 0.01975479; RZ = –0.00427372 (หน่วยมุมสำหรับการหมุนนี้เป็นหน่วยฟิลิปดา (second)
  • สเกล (scale) ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะหน่วยเป็น ppm (หนึ่งส่วนต่อหนึ่งล้าน) ถ้าเขียนไว้ว่า k = 1.000000252906278 แสดงว่าเขียนไว้เต็มๆ ไม่ใช่ ppm เขียนใหม่ได้ = 1 + 0.252906278 / 10 สังเกตชุดหลังหารด้วยด้วยหนึ่งล้าน ตัวเลขที่เอาไปป้อนในโปรแกรมแปลงพิกัดคือตัวเลข Δs = 0.252906278 (ppm)
 • ใช้เส้นโครงแผนที่ UTM ซึ่งจะมีสองโซนคือ
  • UTM zone 48N มี CM = 105°; False Easting = 500000; False Northing = 0; K0 = 0.9996 หมายเลขของ EPSG = 3405
  • UTM zone 49N มี CM = 111°; False Easting = 500000; False Northing = 0; K0 = 0.9996 หมายเลขของ EPSG = 3406

เพิ่มพื้นหลักฐาน VN-2000 บน Surveyor Pocket Tools

 • ที่เพิ่มพื้นหลักฐานของ VN-2000 ใช้ได้บนโปรแกรมที่ Build 451 เป็นต้นไป ถ้าผู้อ่านดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้ก็มาดาวน์โหลดกันใหม่

 • Proj.4 string ที่ผมใช้ในการแปลงพิกัดสำหรับโซน 48N เขียนได้ดังนี้

+proj=utm +zone=48 +ellps=WGS84 +towgs84=-191.90441429,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,0.01975479,-0.00427372,0.252906278 +units=m +no_defs

 • ตอนนี้โปรแกรมในรุ่นนี้ผมเขียนสถานะการใช้ระบบพิกัดไว้ในไฟล์ xml เล็กๆ เพื่อที่เวลาปิดโปรแกรมไป เวลาเปิดมาใช้งานใหม่จะได้เอาระบบพิกัดที่เคยใช้มาแสดง ไม่ต้องเลือกใหม่ให้เสียเวลา
 • ในส่วน “File Transform Coordinate” ก็อัพเดทเหมือนกัน

 • พบกันตอนหน้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *