โปรแกรมคำนวณเล็งสกัดย้อนฉบับปรับปรุง (Resection) บนเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD

โปรแกรมคำนวณเล็งสกัดย้อนฉบับปรับปรุง (Resection) บนเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD
74 Downloads

โปรแกรมคำนวณเล็งสกัดย้อนฉบับปรับปรุง (Resection) สำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD พัฒนาด้วยภาษาซี Software Development Kit (SDK) ใช้คำนวณหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องเมื่อวัดมุมจำนวน 2 มุม (มุม α และ β) ไปยังจุดตั้งเป้าหลัง 3 จุดที่ทราบค่าพิกัด (จุด A, B และ C)

หมายเหตุบางอัลกอริทึมต้องการป้อนค่าพิกัดจากซ้ายไปขวาทวนเข็มนาฬิกาและเรื่องป้อนมุมก็ด้วยเช่นกันเหมือนรูปด้านบน แต่ในโปรแกรมนี้ผมทำการปรัปใหม่ให้ทุกวิธีการคำนวณป้อนจากค่าพิกัดและมุมจากขวาไปซ้ายตามเข็มนาฬิกาเพื่อกันการสับสน

Size: 109 KB
Version: 0.90