การจำลองภาพเคลื่อนไหวมุมสูง (Flyby) 3D ด้วย Tools ฉบับกระเป๋า 3DEM

3Dem เป็นโปรแกรมขนาดเล็กมาก จะเรียกว่าฉบับกระเป๋าก็ได้ เขียนโดย Richard Horne ตอนนี้หยุดพัฒนาไปแล้วครับ ถึงจะหยุดพัฒนาไปแล้วแต่ก็ยังหา download ได้หลาย website เช่นที่นี่  3dem_setup.exe โปรแกรม 3DEM เมื่อออกมาใหม่ๆเป็นที่กล่าวขานพอสมควร คือออกมานานมากตั้งแต่ Windows 95 นู่นครับ…

Continue Reading →