How to import Vector file (DWG/Shape file) to Google Earth.

หลายๆคนที่เคยใช้ Google Earth คงประทับใจในการพัฒนาของโปรแกรมที่สามารถใช้ในงานได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะงาน Presentation การสร้าง Path แล้วจำลองบินดูลักษณะภูมิศาสตร์เป็น 3D  แล้ว save เป็นไฟล์วีดีโอ ด้วยการใช้งานที่ง่าย Google Earth จึงเป็นโปรแกรมยอดนิยม ที่ทำให้การเรียนเรื่องภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเหมือนสมัยก่อน หลายๆโอกาส ถ้าเรามีไฟล์ลายเส้นหรือ…

Continue Reading →