The Return of Spot Fire ก้าวกลับมาอีกครั้งของ Spot Fire รุ่น 2.10 (ล่าสุด)

Spot Fire V2.10 รุ่นล่าสุด และแล้วก็ได้เวลา upgrade โปรแกรมอีกตัว ซึ่งโปรแกรมเขียนตัวเลขค่าระดับส่งเข้า Autocad โดยตรง เป็นโปรแกรมเล็กมากๆ เรียกว่าเป็นทูลส์ (tools) ก็ได้ครับ ขนาดไฟล์ติดตั้ง 1.5 MB แค่นั้นเอง เดิมทีโปรแกรมพัฒนาด้วย Delphi…

Continue Reading →

การเขียนตัวเลขค่าระดับเข้า Autocad ด้วยโปรแกรม Spot Fire (ฟรี)

ช่วงเดือนธันวาคม 2009 ส่งท้ายปีต้องติดภารกิจของบริษัทฯ เข้าไปพม่าที่เมืองมะริดอยู่ 2 ครั้ง ทำให้ไม่มีเวลาเขียน blog เลย ปีนี้ 2010 คิดว่าเกือบครึ่งปีที่จะต้องไปอยู่ที่มะริดและทวาย ของประเทศพม่า ซึ่งเป็นเมืองปิดมานาน ไม่รับนักท่องเที่ยว คนที่มีโอกาสเข้าไปโดยเฉพาะคนไทย มีน้อยมาก สองเมืองนี้ตอนนี้น่าอยู่มาก เงียบ สงบ…

Continue Reading →

How to import Vector file (DWG/Shape file) to Google Earth.

หลายๆคนที่เคยใช้ Google Earth คงประทับใจในการพัฒนาของโปรแกรมที่สามารถใช้ในงานได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะงาน Presentation การสร้าง Path แล้วจำลองบินดูลักษณะภูมิศาสตร์เป็น 3D  แล้ว save เป็นไฟล์วีดีโอ ด้วยการใช้งานที่ง่าย Google Earth จึงเป็นโปรแกรมยอดนิยม ที่ทำให้การเรียนเรื่องภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเหมือนสมัยก่อน หลายๆโอกาส ถ้าเรามีไฟล์ลายเส้นหรือ…

Continue Reading →