OpenGPSX เข้าไปอยู่ที่ Softpedia ให้ Download ได้ง่ายๆ

OpenGPSX OpenGPSX คือ component ที่ผมพัฒนาด้วย Lazarus เพื่อเชื่อมต่อกับ GPS ในเบื้องต้นผ่านทาง Serial port จุดประสงค์เพื่อให้โปรแกรมเมอร์ท่านอื่นสามารถนำ component ไปใช้งานในโปรแกรมที่ต้องการต่อกับ GPS ได้ง่ายๆ บ้านเดิมคือ Sourceforge เดิมทีโครงการนี้ผมเปิดโค๊ดไว้ที่นี่ SourceForge…

Continue Reading →

การเขียนโปรแกรมต่อ GPS ด้วยคอมโพเน็นต์ OpenGPSX (ภาค 6 ตอนจบ)

เครื่องรับสัญญาณ GPS ที่จะนำมาทดสอบ คงจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ว มาลองทดสอบด้วยอุปกรณ์จริงๆ เพื่อทดสอบการรับข้อมูลที่เป็น NMEA จากเครื่องรับ GPS ก่อนหน้านี้ผมเคยลองด้วย GPS Trimble 5700 ด้วยการใช้สาย Serial ต่อที่ Port 2 ของเครื่อง (เครื่องรุ่นนี้มีช่องต่ออยู่…

Continue Reading →