แนะนำโปรแกรมมิ่งภาษาซีบนเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD ด้วยเครื่องมือพัฒนา SDK ของ Casio

เคยเกริ่นมาก่อนว่าต้องการเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อวงการศึกษาบ้านเราที่สนใจเรื่องโปรแกรมมิ่งบนเครื่องคิดเลขสามารถจะพัฒนาโปรแกรมภาษาซีบน Casio fx-9860G II SD หรือรุ่นที่ใกล้เคียงนี้ได้ โดยที่มีไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาโปรแกรมมิ่ง เหมือนกับภาษา casio basic อาจจะส่งผลให้ในอนาคต มีโปรแกรมที่พัฒนาโดยบุคคลากรท่านอื่นๆ เข้ามาสู่วงการนี้มากขึ้น และได้ตัวโปรแกรมงานสำรวจที่มีความหลากหลายและความสามารถมากขึ้นทั้งนี้เพื่อขยายขีดความสามารถโปรแกรมบนเครื่องคิดเลขให้สามารถคิดงานที่ยาก ซับซ้อนได้ บางครั้งเกือบจะเทียบเท่าโปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เครื่องมือพัฒนา Software Development Kit (SDK)…

Continue Reading →

ทำไฟล์ Setup ด้วยโปรแกรม Inno Setup

Inno Setup จากที่มานั่งปัดฝุ่นโปรแกรมช่วยเขียนแบบรูปตัดตามขวาง (XSection Plot) และผมเองต้องทำไฟล์ setup เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เอง ก่อนหน้านี้ผมใช้ InstallShield ซึ่งใช้ทั้งเวอร์ชั่นฟรีบ้างและไม่ฟรีบ้าง ก็ลองมองหาตัวใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายๆและที่สำคัญต้องฟรี น้องที่สำนักงานแนะนำให้ใช้ Inno Setup เนื่องจากเป็นของฟรี ลองดาวน์โหลดติดตั้งดู ปรากฏว่าต้องเขียน scripts ความรู้สึกแรกมันต้องยากแน่ๆ…

Continue Reading →