Landserf อีกโปรแกรมดู Terrain เด่นด้านการวิเคราะห์ภูมิประเทศ (Terrain Analysis) ตอนที่ 2

 • จากตอนที่ 1 จะเห็นว่าการแปลงจาก DEM เป็น TIN นั้นไม่น่าประทับใจนักถ้าจะได้ผลลัพธ์ที่ละเอียด โปรแกรมจะใช้เวลา generate นานมาก แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านจะลองก็ได้

การวิเคราะห์ Terrain

การวิเคราะห์ Slope

 • มาดูฟีเจอร์เด่นของ Landserf กัน ผมจะลองเพียงบางฟีเจอร์ที่เด่ินๆเท่านั้นมาดูตัวแรกคือ การวิเคราะห์ที่อยู่ในหมวดหมู่ Surface Measurement คือการวิเคราะห์ Slope คลิกที่เมนู Analyse > Surface Parameter… จะเห็น dialog เล็กๆขึ้นมาให้เลือกว่าจะเลือกวิเคราะห์แบบใด ตอนนี้ผมจะเลือก slope
เลือกการวิเคราะห์แบบ slope
 • จะเห็นผลลัพธ์ออกมาดังรูปด้านล่าง สีเข้มๆหมายถึงเป็นพื้นที่ที่มีความชันมาก สีอ่อนๆก็ชันน้อยๆ
Landserf แสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ slope

การวิเคราะห์เพื่อหา Feature Extraction

 • มาดูการวิเคราะห์ในลำดับถัดไปดังที่กล่าวมาแล้วคือ Peak, Pit, Ridge, Pass, Channel, Planar รวมๆแล้วในโปรแกรมจะเรียกว่า Feature Extraction คลิกที่เมนู Analyse > Surface Parameter… เลือก Feature Extraction ดังรูปด้านล่าง
เลือกวิเคราะห์ Feature Extraction
 • จะได้ผลลัพธ์ที่แสดง Peak, Channel, Pit, Ridge, Pass, Planar ดังรูปด้านล่าง แต่ลักษณะที่เห็นได้ชัดกว่าจะเห็น สีเหลืองเป็นสันเขา (Ridge) สีน้ำเงินเป็นทางน้ำหรือร่องน้ำ (Channel) ส่วน Peak แสดงด้วยสีแดง และ Pass แสดงด้วยสีเขียว อาจจะต้องสังเกตกันหน่อยด้วยการ zoom เข้าไปดูใกล้ๆ
แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์หา Peak, Pit, Pass, Ridge, Channel, Planar

การวิเคราะห์ Peak Classification

 • มาลองดูการวิเคราะห์แบบ Peak ที่สามารถตั้งเงื่อนไขได้ คลิกที่เมนู Analyse > Peak Classification… จะเห็น dialog ดังรูปด้านล่าง ผมเลือก Minumum height of peak คือความสูงน้อยที่สุดเพื่อจะให้โปรแกรมคำนวณหา Peak ส่วนในช่อง Minimum drop surrounding peak คือระยะขยายจากจุด peak ทั้งคู่หน่วยเป็นเมตร
ตั้งเงื่อนไขให้การวิเคราะห์ Peak Classification
 • เมื่อคลิก OK แล้วจะโปรแกรมจะทำการคำนวณมาให้ แต่ที่ผมลองแล้วปรากฏว่ายังไม่ยอมแสดงผลลัพธ์ให้ดังรูปด้านล่าง
ลำดับการเรียกภาพของ Peak เพื่อแสดงผลบน Shaded Relief (Primary DEM)
 • จากรูปด้านบนเราสามารถสั่งให้โปรแกรม Blending ภาพ raster ไฟล์ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ Primary raster เราจะคลิกขวาก่อน แล้วตัว secondary เราจะคลิกซ้ายแล้วที่เมนูคลิก Display > Relief หรือ Display > Raster จะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง ซึ่งเมื่อดูแล้วค่อนข้างชัดเจน
Landserf แสดง Peak Classification

การวิเคราะห์ Flow Accumulation

 • การวิเคราะห์เพื่อหาการไหลรวมของน้ำ คลิกที่เมนู Analyse > Flow Accumulation… จะเห็น dialog ดังรูปด้านล่าง Minumum flow magnitude ผมใส่เข้าไป 5 ถ้าค่ายิ่งน้อย channel ก็จะยิ่งปรากฎชัด % sample ผมเลื่อนไปประมาณ 20
แสดงการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์ Flow Accumulation
 • ดูผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าโปรแกรมไม่แสดงผลให้คลิกขวาที่รูป thumbnail หรือสัญลักษณ์ที่ Primary DEM (อยู่บนสุด) แล้วคลิกซ้ายที่รูป Flow Accumulation แล้วคลิกที่เมนู Display > Relief อย่าลืมว่าการวิเคราะห์นี้เราเลือกใ้ห้ generate เป็น vector ด้วย ที่เมนู Display > Vector จะเห็นผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง ซึ่งแสดงผลลักษณะของ channel ของร่องน้ำได้ชัดเจนดี ลักษณะคล้ายๆขนหลายๆเส้นมารวมกระจุก
แสดงผลลัพธ์จาก Flow Accumulation
 • เป็นอย่างไรบ้างครับ Landserf เป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆ แต่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ด้าน Terrain ที่ดีพอสมควร ถ้าลองค้นใน internet เกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Jo Wood จะเห็นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค้นคว้าและวิจัยด้าน Terrain อยู่พอสมควร ส่วนเรื่องที่ผมยังไม่กล่าวถึงในที่นี้คือเรื่องการวิเคราะห์แบบ Multi-scale หรือที่เรียกว่า Advanced morphometric analysis ถ้ามีโอกาสจะได้นำมากล่าวในภายหลัง

ดาวน์โหลดข้อมูลทดสอบ

1 thought on “Landserf อีกโปรแกรมดู Terrain เด่นด้านการวิเคราะห์ภูมิประเทศ (Terrain Analysis) ตอนที่ 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *