OpenDroneMap – การคำนวณโดยการใช้จุดบังคับภาพถ่าย (Ground Control Point) ตอนที่ 1

สำหรับงานสำรวจทำแผนที่ นับว่าการบินโดรนเพื่อมาทำแผนที่ให้ได้พิกัดโลกที่ละเอียดนำไปใช้งานได้นั้น วิธีการดั้งเดิมคือใช้จุดบังคับภาพถ่าย (Ground Control Point – GCP) สมัยใหม่อาจจะใช้ RTK/PPK ก็ให้ความสะดวกมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

มาลองดูกันว่าการใช้จุดบังคับภาพถ่ายเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรมฟรี OpenDroneMap จะเป็นยังไง ความยากความง่าย ความสะดวกจะขนาดไหน การกำหนดจุดบังคับภาพถ่ายโดยใช้ GCP ถ้าผู้อ่านรุ่นราวคราวเดียวกับผม เคยเรียนวิชา Photogrammetry ในยุคอดีต จะคุ้นกับการกำหนดจุดบังคับภาพถ่ายเรียกกันว่าการปรุจุด เมื่อหมายจุดบนรูปถ่ายทางอากาศที่ขยายมาและพิมพ์ขยายออกมาแล้ว อาจจะเป็นแยกคันนาตัดกัน ค่าพิกัดจะได้จากการเดินวงรอบเข้าไปเก็บ ส่วนค่าระดับจะได้จากการเดินระดับ

จากนั้นจะตามด้วยการคำนวณ Aerial Triangulation ซึ่งอาศัย Least Squares มาช่วยในการคำนวณที่มีความยากและสลับซับซ้อนพอสมควร จัดเป็นยาขมหม้อใหญ่ของนักศึกษาในสมัยนั้น

ในปัจจุบันอาศัยโปรแกรมคำนวณสามารถทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องรู้เรื่อง Photogrammetry หรือ Least Squares ก็สามารถทำได้ง่ายผ่านโปรแกรมคำนวณภาพถ่ายโดรนในปัจจุบันอันหลากหลาย เท่าที่ผมลองใหนโปรแกรมชั้นนำเช่น Agisoft Metashape, Pix4DMapper นั้นมีความเรียบง่าย วางเสร็จสามารถคำนวณหา error/residual ได้เลย

สำหรับ OpenDroneMap เองนั้นนอกจากทีมงานพัฒนาโค้ดบางส่วนเองแต่โค้ดหลายๆส่วนได้จากการนำโค้ดเปิดหรือไลบรารีที่มีชื่อเสียงหลายๆอย่างมารวมมิตรกัน เช่น opensfm, gdal, pdal, potree ส่วนการกำหนดจุดบังคับภาพถ่าย ใช้ไลบรารีจาก portable openstreetmap (posm) เรียกว่า posm-gcpi

เตรียมไฟล์จุดบังคับภาพถ่ายและกำหนดระบบพิกัด

สิ่งที่ต้องเตรียมคือไฟล์ค่าพิกัดของ GCPs ส่วนหัวหนึ่งบรรทัดนั้นจะกำหนดระบบพิกัด ตัวอย่างในระบบยูทีเอ็ม มีจุดบังคับภาพถ่ายทั้งหมด 6 จุด รูปแบบจะเป็น point name, x, y, z ใช้ ช่องว่างหรือ tab เป็นตัวคั่น

WGS84 UTM 47N
01	592836.325	1482077.215	62.396884
02	592844.255	1482090.325	62.277474
03	592839.215	1482058.329	65.513986
04	592860.854	1482022.569	70.642407
05	592880.215	1482051.415	68.319541
06	592866.325	1482075.325	65.551683

ชุดภาพตัวอย่างที่ผมจะนำเสนอต่อไป ระบบพิกัดกริดเป็น CH1903 / LV03 ของสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนพี้นหลักฐานใช้ชื่อว่า CH1903 หัวของไฟล์ใช้สายอักขระแบบ Proj4 (ที่ผมใช้เป็นหลักในโปรแกรม Surveyor Pocket Tools) ด้านล่างแสดงระบบพิกัด CH1903 / LV03 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมีจุดบังคับภาพถ่ายทั้งหมด 9 จุด

+proj=somerc +lat_0=46.95240555555556 +lon_0=7.439583333333333 +k_0=1 +x_0=600000 +y_0=200000 +ellps=bessel +towgs84=674.374,15.056,405.346,0,0,0,0 +units=m +no_defs 
1	531353.239	167284.273	460.914
2	531018.446	167426.808	458.742
3	531299.415	167434.863	474.195
4	530948.692	167347.812	572.394
5	530746.974	167457.004	566.361
6	530571.401	167608.280	558.969
7	530774.684	167805.404	565.863
8	530917.478	167638.643	574.465
9	531102.063	167578.015	574.874

แต่น่าเสียดายว่า WebODM ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ ยังใช้ Datum อื่นไม่ได้ ทั้งที่คู่มือระบุว่าใช้ได้ ดังนั้นผมจะต้องเอาระบบพิกัด CH1903 / LV03 ไปแปลงเป็นพี้นหลักฐาน WGS84 บน UTM Zone 32N ผ่านโปรแกรม Surveyor Pocket Tools ในลำดับต่อไป

เตรียมตัวอย่างชุดข้อมูล

สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างที่สอง คือไฟล์รูปถ่ายจากโดรน ที่ติดจุดบังคับภาพถ่าย บางจุดอาจจะมีหลายๆรูป ขึ้นอยู่กับว่าบิน overlap มากน้อยขนาดไหน

ตัวอย่างงาน ผมขอเสนอตัวอย่างงานบินโดรนจากเว็บไซต์ pix4d.com ที่ผมถือว่าเป็นงานครู เพราะก่อนที่ผมจะหัดบินโดรน ผมอาศัยชุดข้อมูลนี้มาฝึกคำนวณก่อน ดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้ที่ลิ๊งค์นี้ เมื่อดาวน์โหลดได้ไฟล์มาแล้ว ทำการ unzip ของผมไว้ที่ “D:\WebODM Projects\example_quarry_2.0”

แสดง 3D หลังจากงานคำนวณเสร็จสิ้น

ทดสอบบนเว็บไซต์ออนไลน์

มาทดสอบลองวางจุดกัน ถ้าผู้อ่านไม่ได้ติดตั้ง WebODM ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็มาลองที่เว็บตามลิ๊งค์นี้ ซึ่งก็เป็นโปรแกรมเดียวกันสำหรับการวางจุดบังคับภาพถ่าย เรียกว่า Ground Control Point Interface

จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ดังนี้

GCP Interface ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

ข้อมูลจุดบังคับภาพถ่าย

ต่อไปจะมาดูข้อมูลชุดภาพตัวอย่าง ผมจะเริ่มจากโฟลเดอร์ “inputs” ซึ่งจะเป็นที่รวมไฟล์ค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายและที่สำคัญมากคือรูปแสดงตำแหน่งของจุดบังคับภาพถ่ายแต่ละจุด เพราะเราไม่ได้ไปบินโดรนถ่ายภาพเอง ดังนั้นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดบังคับภาพถ่ายแต่ละจุดอยู่ที่ไหน ต่อไปมาดูโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล “inputs”

ในโฟลเดอร์ “inputs”

ไฟล์ “gcpPositionsLatLongAlt.csv” เป็นไฟล์ที่เก็บค่าพิกัดและระดับของจุดบังคับภาพถ่าย ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นและระบบพิกัดเป็น CH1903/LV03 ซึ่งเป็นระบบพิกัดฉาก ลองเปิดดูด้วยโปรแกรม “Notepad”

ค่าพิกัดและจุดบังคับภาพถ่าย

แปลงระบบพิกัด

ผมพิมพ์หัวไฟล์เข้าไป “Name,Easting,Northing,Elevation” เข้าไปเพื่อให้ surveyor pocket tools เข้าใจลำดับ จากนั้นทำการจัดเก็บไฟล์ใหม่ชื่อ “gcpPositions_projected_CH1903_LV03.csv”

เพิ่ม header

จากนั้นเปิดโปรแกรม Surveyor Pocket Tools และต้องเป็นรุ่น 1.20 build 667 นะครับ เพราะรุ่นก่อนหน้านี้แปลงระบบพิกัด CH1903/LV03 ไมได้ครับ ผมแก้ไขแล้วสามารถใช้ได้ในรุ่นนี้

Surveyor Pocket Tools

เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ทูลส์ “File Transform Coordinates” ทำการตั้งระบบพิกัดด้านซ้ายผมตั้งพื้นหลักฐานเป็น CH1903 ส่วนด้านขวาตั้งเป็น WGS84 UTM 32N จากนั้นเปิดไฟล์ข้างต้น

การตั้งระบบพิกัดเลือก group ก่อนเป็น “Projected Coordinate System” ก่อน จากนั้นที่ช่อง Datum พิมพ์คำว่า “CH1903” ไม่ถึงกับเต็มคำก็จะเห็นพื้นหลักฐานนี้ ทำการคลิกเลือก ด้านขวาทำเช่นเดียวกัน

เมื่อคลิกที่ลูกศร โปรแกรมจะแปลงพิกัด

แปลงพิกัดจาก CH1903/LV03 เป็น WGS84 UTM 32N

คลิกที่ไอคอน “excel” เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ แล้วเปิดไฟล์มาเพื่อแก้ไขตัดต่อตามฟอร์แม็ต ที่ WebODM ต้องการ

ไฟล์ผลลัพธ์เมื่อเปิดด้วย Libreoffice Calc

ตัดคอลัมน์ที่ไม่ต้องการทิ้ง คงไว้แต่ชื่อหมุดค่าพิกัดบนพื้นหลักฐาน WGS84 UTM 32N และค่าระดับเดิม ผมใช้โปรแกรม “Notepad++” มาช่วยด้วย สุดท้ายจะได้ไฟล์ผมตั้งชื่อใหม่เป็น “gcp_list.txt” และส่วนหัวผมพิมพ์เข้าไป “WGS84 UTM 32N”

gcp_list.txt

นำไฟล์เข้าไฟล์จุดบังคับภาพถ่าย

ดังที่ผมเกริ่นไปแล้วเราจะใช้โปรแกรมออนไลน์มาทดสอบ

นำเข้าไฟล์จุดบังคับภาพถ่าย

เปิดไฟล์ “gcp_list.txt” จะเห็นไดอะล็อก

จากคลิกที่ “Load” จะเห็นจุดพิกัดขึ้นที่ชองด้านขวา

โหลดไฟล์ gcp_list.txt

ปรับเปลี่ยนแผนที่พื้นหลัง

ผมปรับ Map provider ที่ช่องด้านขวาเพื่อใช้ google maps โดยการป้อน ” http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}” ที่ custom ดังรูปด้านล่าง สำหรับแผนที่พื้นหลังเอาไว้เป็นตัวอ้างอิง ว่าพื้นที่ที่เราบินโดรนมันถูกต้องไหม

ผมขยายช่องด้านขวาเพื่อดูจุดบังคับภาพถ่ายหมายเลข 7 จะเริ่มวางจุดนี้ก่อนเนื่องจากง่าย เป็นรูปถนนโค้งใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน

จุดบังคับภาพถ่ายหมายเลข 7

รูปภาพขยายแสดงจุดบังคับภาพถ่าย

ถ้าผู้อ่านบินโดรนเอง และเดินดูพื้นที่พอ จะสามารถเลือกรูปถ่ายได้เองเร็ว แต่ถ้าคำนวณงานของคนอื่นจะต้องมีรูปถ่ายแสดงจุดบังคับภาพถ่ายมาให้ดู มิฉะนั้นไม่สามารถคำนวณได้

มาดูที่ทางตัวอย่างจัดไว้ให้ ไปดูที่โฟลเดอร์ “gcp_overview”

โฟลเดอร์จัดเก็บรูปขยายของจุดบังคับภาพถ่าย
ไฟล์รูปแสดงจุดบังคับภาพถ่ายทั้งหมด 9 จุด

ต่อไปมาดูภาพถ่ายขยาย ของจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7 ชื่อไฟล์คือ “gcp_7.png” ถ้าซูมเข้าไปดูจะเห็นเป็นจุดเรืองแสงสีเขียวอ่อน

ขยายจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7

เลือกรูปถ่าย

เข้าไปที่โฟลเดอร์รูปภาพ “images” ค้นหารูปถ่ายโดรนที่ติดจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7 ทีเป็นถนนโค้งๆ เปิดดูพรีวิวด้วยที่ “File Explorer” ของวินโดส์

กลุ่มไฟล์ที่คาดว่ามีจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7

ลากไฟล์ชุดนี้ไปเข้า GCP Interface

ลากและวางไฟล์รูปถ่ายที่ปรากฎจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7
รูปถ่ายที่พร้อมจะทำการปรุจุด

จะเห็นรูปถ่ายโดรนปรากฎบนช่องด้านซ้ายมีทั้งหมด 6 รูป ผมจะไล่เรียงทีละรูปเพื่อกำหนดจุดบังคับภาพถ่าย เริ่มที่รูปบนซ้ายสุด ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิก จะเห็นภาพดังรูปด้านล่าง จะเห็นรูปกากบาทสีขาวมากลางภาพ อันนี้ผมแนะนำให้ไปคลิกที่คำว่า “Delete” ที่อยู่ข้างๆเครื่องหมาย เราจะทำการเพิ่มเอง เพราะถ้าไม่ลบ เราจะต้องย้ายจุดเครื่องหมายนี้ไปไกล เสียเวลามาก

ใช้เมาส์ปุ่มขวากดลากรูปที่ที่ด้านบนขวาให้เห็นถนนโค้งๆ จะเห็นจุดเรืองแสงสีเขียวอ่อน ทำการขยายรูปเข้าให้ถึงที่สุด

เลื่อนภาพมาที่จุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7

เมื่อเห็นจุดชัดแล้วทำการคลิกที่เครื่องหมายบวก แล้วมาคลิกที่จุดเรืองแสงช่องด้านซ้าย แล้วย้ายไปคลิกที่ช่องด้านขวาจุดหมายเลข 7

ลำดับการปรุจุด

จะเห็นเครื่องกลมกากบาทสีขาว พื้นหลังเครื่องหมายเป็นสีเขียวเข้ม ถ้าเราลากเมาส์ผ่านจุดนี้ จะเห็นเครื่องหมายกากบาทเด้งทั้งสองช่องด้านซ้ายและขวา

คลิกที่เครื่องหมาย < เพื่อกลับหน้าก่อนนี้

จะเห็นเลข 1 ปรากฎที่บนรูปด้านขวาแสดงว่ารูปนี้เราปรุจุดไปแล้ว 1 จุด คือจุดบังคับรูปถ่ายหมายเลข 7 นั่นเอง

ส่วนภาพที่สองตัวนี้จุดบังคับภาพถ่ายไม่ปรากฎ ผมข้ามไปรูปที่ 3 ผมวางจุดได้ดังนี้

ผมไล่ปรุจุดแบบนี้ทั้ง 5 ภาพ (อีก 1 ภาพไม่มี) จะเห็นภาพที่ไม่มีการปรุจุดถูกเลื่อนไปหลังสุด ทั้ง 5 ภาพจะมีเลข 1 บนมุมบนขวา

ปรุจุด 5 จุดจากทั้งหมด 6 จุด

ผมลบรูปสุดท้ายออก โดยการคลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดงที่จุดบนรูปด้านซ้าย สุดท้ายจะเหลือเพียง 5 รูป

จากประสบการณ์ของผม เราไม่สามารถปรุจุดได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพราะต้องใช้เวลามาก ในชุดภาพตัวอย่างนี้ บางจุดบังคับภาพถ่ายปรากฎในรูปทั้งหมด 15 รูป บางจุดปรากฎบนรูปทั้งหมด 44 รูป ดังนั้นผมจะทะยอยทำ จากนั้นเราจะ export ค่าพิกัดไปเก็บไว้ที่ไฟล์อื่นในลำดับต่อไป

ผมจะ export ค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7 จำนวน 5 รูป โดยคลิกที่ “Export File” แล้วจะมีไดอะล็อกแสดงรายการที่เราทำไว้ ผมวงจุดบังคับรูปถ่ายจุดที่ 7 ไว้ เราจะไม่เซฟไฟล์ แต่จะอาศับการใช้เมาส์ลากกวาดทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือก “Copy” แล้วก็ปิดไปโดยไม่คลิก “Save”

สร้างไฟล์จุดบังคับภาพถ่ายเพื่อนำไปคำนวณ

เปิดโปรแกรม “Notepad” ของวินโดส์รอแล้ววาง (Paste) ข้อมูลลงไป จากนั้นผมจัดเก็บไฟล์ตั้งชื่อ “gcp_list_computation_WGS84_UTM32N.txt” เราจะทะยอยนำค่าพิกัดที่เราได้ปรุจุดมาเพิ่มในไฟล์นี้ จนครบจุดบังคับภาพถ่ายทั้ง 9 จุด

ผมไล่ปิดรูปถ่าย 5 รูปที่อยู่หน้าจอจนหมด ผมจะนำรูปชุดใหม่ลากมาวางเพื่อปรุจุดต่อไป

ปรุจุดเพิ่มเติม

กลับไปที่ “File Explorer” ค้นหาไฟล์รูปถ่ายต่อที่มีจุดบังคับภาพถ่ายจุดที่ 7 กันต่อ ผมเลื่อนไปด้านล่าง เช่นเคยอาศัยการสังเกตุถนนโค้งใหญ่ๆ เห็นกลุ่มภาพนี้อีก 4 รูป

ลากไฟล์รูป 4 ไฟล์ลงบนโปรแกรมอีกครั้ง

ทำการปรุจุดจนครบ 4 ภาพในกลุ่มนี้

คลิก “EXPORT FILE” อีกครั้ง

คัดลอกค่าพิกัดไปวางต่อที่ “Notepad” แล้ว save ไฟล์ให้เรียบร้อย

ข้อสังเกตุคือ GCP Interface ปัดทศนิยมเหลือแค่สองตำแหน่ง ซึ่งในทางเซอร์เวย์เราต้องการอย่างน้อยสามตำแหน่ง ผมพยายามหาวิธีการตั้งค่าให้ได้สามตำแหน่ง แต่ไม่พบในเมนูโปรแกรม

การจะปรุจุดให้ได้จุดบังคับภาพถ่ายทั้ง 9 จุดนับว่าเป็นเรื่องใช้เวลามาก ความสะดวก ความง่ายเทียบไม่ได้เลยกับโปรแกรมด้านพานิชย์ แต่เมื่อนึกถึงว่ามันฟรีเลยต้องก้มหน้าก้มตาทำ สุดท้ายผมปรุจุดจนครบทั้ง 9 จุด จำนวนจุดที่ปรุมาทั้งหมด 225 จุด ผมนำเอามาลงด้านล่างให้สามารถ copy ไปดูได้

เนื่องจากโปรแกรมลดทอนทศนิยมของค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่าย ผมเลยต้องไฟล์ด้านบนไปเข้า Excel หรือ Libreoffice Calc โดยใช้คำสั่ง vlookup ไปดึงเอาค่าพิกัดเดิมที่มีทศนิยมสามตำแหน่ง พร้อมสลับคอลัมน์ใหม่ รูปแบบคือ “Easting, Northing, Elevation, Pixel X, Pixel Y, Photot File Name, GCP Name” ผมแก้ไขหัวให้กลับไปเหมือนเดิมคือ “WGS84 UTM 32N”

สำหรับ Pixel X และ Pixel Y คือค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายในระบบ pixel ของภาพ เมื่อผู้อ่านได้ทดสอบสักจุด สองจุด แล้วรู้เทคนิคก็สามารถ copy ข้อมูลด้านล่างไปวางใน Notepad เพื่อสร้างไฟล์ แล้วนำไปทดสอบ ผมเกรงว่าถ้าลองทุกทุกจุดจะท้อใจไปก่อน

WGS84 UTM 32N
311914.683	5169567.605	460.914	4933.73	2899.83	ER-02-21260_0129_0012.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1607.97	83.90	ER-02-21260_0129_0050.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	948.33	1402.25	ER-02-21260_0129_0051.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1422.14	1769.92	ER-02-21260_0129_0052.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1028.29	2266.92	ER-02-21260_0129_0053.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	935.87	3546.72	ER-02-21260_0129_0054.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3547.24	1576.97	ER-02-21260_0129_0056.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3658.50	2107.23	ER-02-21260_0129_0057.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3393.61	2383.70	ER-02-21260_0129_0058.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3506.42	3035.34	ER-02-21260_0129_0059.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	2914.30	626.81	ER-02-21260_0129_0094.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3281.38	1307.12	ER-02-21260_0129_0095.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3094.24	1819.45	ER-02-21260_0129_0096.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3586.41	2475.38	ER-02-21260_0129_0097.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	4086.15	3068.84	ER-02-21260_0129_0098.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	5379.29	316.28	ER-02-21260_0129_0187.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	5451.91	631.69	ER-02-21260_0129_0188.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	4770.15	2304.49	ER-02-21260_0129_0189.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1509.00	330.20	ER-02-21260_0129_0199.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1517.69	1786.02	ER-02-21260_0129_0200.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	2010.03	2658.53	ER-02-21260_0129_0201.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	2465.70	887.32	ER-02-21260_0129_0212.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	2162.56	1966.69	ER-02-21260_0129_0213.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	2183.63	3135.47	ER-02-21260_0129_0214.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3874.55	395.23	ER-02-21260_0129_0222.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	4392.65	1125.20	ER-02-21260_0129_0223.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	3581.52	2275.76	ER-02-21260_0129_0224.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	717.28	653.53	ER-02-21260_0129_0234.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1142.00	1023.11	ER-02-21260_0129_0235.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	1201.77	1662.66	ER-02-21260_0129_0236.JPG	1
311914.683	5169567.605	460.914	617.72	2162.22	ER-02-21260_0129_0237.JPG	1
311582.766	5169716.729	458.742	4836.28	1260.50	ER-02-21260_0129_0018.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4551.16	2431.86	ER-02-21260_0129_0019.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4675.66	2860.66	ER-02-21260_0129_0021.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1350.26	407.87	ER-02-21260_0129_0042.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1470.67	1278.12	ER-02-21260_0129_0043.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	962.41	1291.87	ER-02-21260_0129_0044.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1308.74	2613.68	ER-02-21260_0129_0045.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1280.45	2922.25	ER-02-21260_0129_0046.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	2755.63	2186.23	ER-02-21260_0129_0066.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1844.15	3552.25	ER-02-21260_0129_0111.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4085.68	3595.88	ER-02-21260_0129_0261.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	2999.95	1952.51	ER-02-21260_0129_0267.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	3320.79	3386.90	ER-02-21260_0129_0270.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	2055.97	1010.85	ER-02-21260_0129_0277.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1988.95	1760.68	ER-02-21260_0129_0278.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	1812.83	1794.96	ER-02-21260_0129_0279.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	2377.59	3084.68	ER-02-21260_0129_0280.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	2280.08	3012.31	ER-02-21260_0129_0281.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4644.99	10.48	ER-02-21260_0129_0285.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4345.43	463.44	ER-02-21260_0129_0286.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4531.56	1715.35	ER-02-21260_0129_0287.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	4370.07	2637.18	ER-02-21260_0129_0288.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	5446.29	2724.48	ER-02-21260_0129_0289.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	538.52	68.35	ER-02-21260_0129_0295.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	378.61	1466.84	ER-02-21260_0129_0298.JPG	2
311582.766	5169716.729	458.742	485.67	2733.91	ER-02-21260_0129_0300.JPG	2
311863.844	5169719.231	474.195	5086.95	188.22	ER-02-21260_0129_0057.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4872.19	426.67	ER-02-21260_0129_0058.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4979.08	1023.68	ER-02-21260_0129_0059.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	5141.91	1817.15	ER-02-21260_0129_0060.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1076.47	593.49	ER-02-21260_0129_0090.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1799.93	432.97	ER-02-21260_0129_0092.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1016.12	1596.03	ER-02-21260_0129_0093.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1628.60	2606.18	ER-02-21260_0129_0094.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1984.95	3410.12	ER-02-21260_0129_0095.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1268.27	3543.75	ER-02-21260_0129_0097.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3538.80	507.94	ER-02-21260_0129_0102.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2719.83	486.36	ER-02-21260_0129_0103.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3057.34	1462.43	ER-02-21260_0129_0104.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3325.94	2171.74	ER-02-21260_0129_0105.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3446.07	2852.35	ER-02-21260_0129_0106.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4093.07	1127.37	ER-02-21260_0129_0135.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3687.32	1636.11	ER-02-21260_0129_0136.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4007.89	2441.02	ER-02-21260_0129_0137.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3649.05	3041.67	ER-02-21260_0129_0138.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	3661.72	3617.81	ER-02-21260_0129_0139.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1514.51	502.90	ER-02-21260_0129_0146.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	835.99	823.02	ER-02-21260_0129_0147.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1242.48	2004.54	ER-02-21260_0129_0148.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1353.08	2697.39	ER-02-21260_0129_0149.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1447.16	2672.56	ER-02-21260_0129_0150.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4557.35	62.56	ER-02-21260_0129_0209.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4099.41	1619.09	ER-02-21260_0129_0210.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	5237.06	2076.05	ER-02-21260_0129_0211.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4944.70	3406.77	ER-02-21260_0129_0212.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2048.29	148.01	ER-02-21260_0129_0224.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2835.30	1016.19	ER-02-21260_0129_0225.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2764.65	1852.24	ER-02-21260_0129_0226.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2265.57	1984.17	ER-02-21260_0129_0227.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2859.07	2665.26	ER-02-21260_0129_0228.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	1604.73	368.92	ER-02-21260_0129_0232.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2620.92	610.06	ER-02-21260_0129_0233.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2315.40	2159.54	ER-02-21260_0129_0234.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	2699.22	2705.51	ER-02-21260_0129_0235.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	5167.43	642.50	ER-02-21260_0129_0247.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4583.77	1228.73	ER-02-21260_0129_0248.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4287.66	1924.10	ER-02-21260_0129_0249.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4731.25	2796.98	ER-02-21260_0129_0250.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	4923.72	3390.50	ER-02-21260_0129_0251.JPG	3
311863.844	5169719.231	474.195	398.92	3069.97	ER-02-21260_0129_0257.JPG	3
311511.464	5169639.125	572.394	3460.36	263.70	ER-02-21260_0129_0018.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	3771.46	1211.77	ER-02-21260_0129_0019.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	4558.90	1621.81	ER-02-21260_0129_0020.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	3592.52	2793.64	ER-02-21260_0129_0021.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	3115.29	121.45	ER-02-21260_0129_0042.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	3151.42	860.65	ER-02-21260_0129_0043.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	2764.69	1734.67	ER-02-21260_0129_0044.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	3084.84	3476.08	ER-02-21260_0129_0045.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	480.99	981.34	ER-02-21260_0129_0065.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	458.99	1275.13	ER-02-21260_0129_0066.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	1068.03	3193.82	ER-02-21260_0129_0067.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	4727.72	1986.11	ER-02-21260_0129_0262.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	4975.21	2988.64	ER-02-21260_0129_0263.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	2099.96	897.96	ER-02-21260_0129_0265.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	1341.21	1644.19	ER-02-21260_0129_0266.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	2220.67	926.42	ER-02-21260_0129_0280.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	2461.78	2383.64	ER-02-21260_0129_0282.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	5353.00	984.89	ER-02-21260_0129_0285.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	4909.09	1908.20	ER-02-21260_0129_0286.JPG	4
311511.464	5169639.125	572.394	22.81	622.12	ER-02-21260_0129_0300.JPG	4
311311.939	5169752.283	566.361	4320.38	446.92	ER-02-21260_0129_0024.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	3839.91	1824.85	ER-02-21260_0129_0025.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	4034.16	2678.84	ER-02-21260_0129_0026.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	3090.11	1519.07	ER-02-21260_0129_0038.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	3062.06	2546.41	ER-02-21260_0129_0039.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	2956.21	3327.07	ER-02-21260_0129_0040.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	618.62	666.19	ER-02-21260_0129_0070.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	1425.45	2994.04	ER-02-21260_0129_0072.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	434.35	1779.99	ER-02-21260_0129_0285.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	4639.77	792.90	ER-02-21260_0129_0300.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	4061.81	1126.24	ER-02-21260_0129_0301.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	3996.14	2290.84	ER-02-21260_0129_0302.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	2674.56	1328.34	ER-02-21260_0129_0305.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	2260.08	2835.00	ER-02-21260_0129_0306.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	1653.27	770.39	ER-02-21260_0129_0321.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	1296.79	1859.75	ER-02-21260_0129_0322.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	1729.44	2814.21	ER-02-21260_0129_0323.JPG	5
311311.939	5169752.283	566.361	5338.99	1864.83	ER-02-21260_0129_0325.JPG	5
311139.387	5169907.001	558.969	4539.88	1835.23	ER-02-21260_0129_0030.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	4291.29	2522.46	ER-02-21260_0129_0031.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	5109.73	3439.74	ER-02-21260_0129_0032.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	1597.39	1656.78	ER-02-21260_0129_0033.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	2162.66	2724.91	ER-02-21260_0129_0034.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	2153.66	3502.03	ER-02-21260_0129_0035.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	2692.75	706.87	ER-02-21260_0129_0075.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	1761.38	1360.80	ER-02-21260_0129_0076.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	2397.27	2309.14	ER-02-21260_0129_0077.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	5256.25	2107.89	ER-02-21260_0129_0078.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	4381.15	3124.83	ER-02-21260_0129_0079.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	1138.09	1796.79	ER-02-21260_0129_0326.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	1323.25	2831.54	ER-02-21260_0129_0327.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	3151.11	255.63	ER-02-21260_0129_0339.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	3233.56	1245.14	ER-02-21260_0129_0340.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	3424.46	1818.81	ER-02-21260_0129_0341.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	2823.25	2969.12	ER-02-21260_0129_0342.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	3769.35	272.38	ER-02-21260_0129_0344.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	3331.22	1568.98	ER-02-21260_0129_0345.JPG	6
311139.387	5169907.001	558.969	4070.81	2460.19	ER-02-21260_0129_0346.JPG	6
311346.528	5170100.074	565.863	5149.10	533.08	ER-02-21260_0129_0118.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	5080.75	3323.40	ER-02-21260_0129_0120.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	4597.21	2947.73	ER-02-21260_0129_0121.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	1781.09	1539.54	ER-02-21260_0129_0122.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	1065.05	2559.34	ER-02-21260_0129_0123.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	1465.72	445.77	ER-02-21260_0129_0161.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	2367.76	1282.60	ER-02-21260_0129_0162.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	2182.91	2054.25	ER-02-21260_0129_0163.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	1288.68	3031.42	ER-02-21260_0129_0164.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	4010.25	1821.10	ER-02-21260_0129_0315.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	3524.65	537.56	ER-02-21260_0129_0331.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	2481.20	1507.88	ER-02-21260_0129_0332.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	2645.28	2479.86	ER-02-21260_0129_0333.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	1769.05	2656.68	ER-02-21260_0129_0335.JPG	7
311346.528	5170100.074	565.863	352.16	3204.90	ER-02-21260_0129_0336.JPG	7
311486.002	5169930.521	574.465	672.71	1300.70	ER-02-21260_0129_0083.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	483.38	1381.85	ER-02-21260_0129_0084.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	785.30	3291.43	ER-02-21260_0129_0085.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3255.04	1148.70	ER-02-21260_0129_0114.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3331.72	2118.00	ER-02-21260_0129_0115.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3868.46	3645.85	ER-02-21260_0129_0116.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3529.08	521.39	ER-02-21260_0129_0126.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3618.60	1094.57	ER-02-21260_0129_0127.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3167.91	2535.09	ER-02-21260_0129_0128.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	585.04	1025.47	ER-02-21260_0129_0157.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	582.22	2124.61	ER-02-21260_0129_0158.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	56.46	2426.15	ER-02-21260_0129_0159.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	4924.21	104.41	ER-02-21260_0129_0275.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	5447.68	1967.70	ER-02-21260_0129_0276.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	1584.42	587.91	ER-02-21260_0129_0289.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	676.47	1093.25	ER-02-21260_0129_0290.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	1243.54	1681.88	ER-02-21260_0129_0291.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	1179.41	2654.80	ER-02-21260_0129_0292.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	1221.28	3581.64	ER-02-21260_0129_0293.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	2795.15	1015.85	ER-02-21260_0129_0295.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	2574.33	1386.00	ER-02-21260_0129_0296.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	2475.94	2514.80	ER-02-21260_0129_0297.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3406.29	3409.27	ER-02-21260_0129_0298.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	4181.17	423.13	ER-02-21260_0129_0308.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	4926.17	182.56	ER-02-21260_0129_0309.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	3774.70	905.55	ER-02-21260_0129_0310.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	4010.47	2606.36	ER-02-21260_0129_0311.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	4752.59	2674.12	ER-02-21260_0129_0312.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	442.20	1669.38	ER-02-21260_0129_0316.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	94.13	2698.30	ER-02-21260_0129_0317.JPG	8
311486.002	5169930.521	574.465	112.16	3622.76	ER-02-21260_0129_0318.JPG	8
311669.356	5169866.257	574.874	417.81	1276.40	ER-02-21260_0129_0088.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	4461.89	405.09	ER-02-21260_0129_0109.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	4516.27	1546.83	ER-02-21260_0129_0110.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	5193.36	3288.02	ER-02-21260_0129_0111.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	2546.39	332.94	ER-02-21260_0129_0130.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	3260.95	1169.60	ER-02-21260_0129_0131.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	3041.78	2479.03	ER-02-21260_0129_0132.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	1893.36	10.53	ER-02-21260_0129_0151.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	725.38	98.85	ER-02-21260_0129_0152.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	1382.00	1081.48	ER-02-21260_0129_0153.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	1329.48	2728.78	ER-02-21260_0129_0154.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	858.43	2514.78	ER-02-21260_0129_0155.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	4160.54	79.80	ER-02-21260_0129_0254.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	4180.18	1544.86	ER-02-21260_0129_0255.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	4311.39	2996.24	ER-02-21260_0129_0256.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	2997.89	62.56	ER-02-21260_0129_0270.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	2381.40	1477.42	ER-02-21260_0129_0271.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	2815.95	2146.40	ER-02-21260_0129_0272.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	2865.52	2861.17	ER-02-21260_0129_0273.JPG	9
311669.356	5169866.257	574.874	1038.58	1994.20	ER-02-21260_0129_0276.JPG	9

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

บางทีผมเลี่ยงใช้ Excel หรือ Libreoffice Calc ผมใช้ “Notepad++” สามารถแก้ไขไฟล์จำพวกที่มีคอลัมน์ได้สะดวก ผมสามารถค้นหาและแทนที่เครื่องหมายจุลภาพ , แทนด้วยเครื่องหมายแท็บ (\t) ได้เลย สามารถ copy แล้ว paste เป็นคอลัมน์เพียงแต่ตอนจะใช้เมาส์กวาด ในวินโดสน์ขอให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ก็พอ

เนื่องจากตอนที่ 1 ยาวมาก โปรดติดตามกันตอนที่ 2 ต่อ ด้วยการนำไฟล์ค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายข้างต้นไปใช้งานคำนวณครับ

2 thoughts on “OpenDroneMap – การคำนวณโดยการใช้จุดบังคับภาพถ่าย (Ground Control Point) ตอนที่ 1”

  1. มีอีเมลติดต่อไหมครับจะสอบถามการทำway point

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *