#Update ปรับปรุงธีมมืด Surveyor Pocket Tools

นานมากแล้วไม่ได้จับภาษาไพทอนอีกเลยเกือบจะร่วมๆสองปีแล้ว เพราะผมใช้เวลาว่างพัฒนาแอพด้วย Dart/Flutter ส่วนใหญ่ขลุกอยู่กับภาษาดาร์ทตลอดมาสองปี ไม่นานมานี้ได้กลับมาใช้ไพทอนอีกครั้ง นั่งงงกับโค้ดไพทอนที่เขียนไว้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่ สักพักใหญ่ๆค่อยๆรื้อฟื้นความจำ ในครั้งนี้ใช้ Visual Studio Code (VS Code) เพื่อแก้ไขโค้ดโปรแกรมแทนเดิมๆที่เคยใช้ Pycharm เพราะหลังจากใช้ VS Code ในการพัฒนาแอพด้วยภาษาดาร์ททำให้ติดใจ ชอบในความเบาและรองรับได้หลากหลายภาษามาก…

Continue Reading →

ขั้นตอนการติดตั้ง PostGIS/Postgresql บน Ubuntu Server

ความเป็นมา Postgresql อ่านออกเสียงว่า โพสเกรส เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล RDBMS ซึ่งพัฒนาโดย PostgreSQL Global Development Group ในปี 2550 ลักษณะเป็น opensource มีลิขสิทธิ์แบบ BSD เป็นซอฟท์แวร์แบบ cross-platform ใช้ได้ทั้ง Windows,…

Continue Reading →